אאא

בפגישה שהתקיימה בבית הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א עם הגרי"ד גרוסמן, רב העיר מגדל העמק ונשיא רשת מוסדות "מגדל אור", הובעה הערכה רבה לפעילות הישיבה הייחודית "המשך הזמן - אור ישראל" המיועדת למאות בני תורה בתקופת בין הזמנים.

ראש הישיבה הביע בשיחתו עם הרב גרוסמן את תודתו האישית ואת הערכתו הרבה על הפעולה החשובה של קיום ישיבה מיוחדת זו, שהקמתה היא יוזמה ברוכה לקיום מסגרת ישיבתית בעבור יותר מחמש מאות תלמידים בתקופה של ימי החופשה שבהם יש רפיון מסוים בלימוד התורה, וציין כי ניתן להבחין בהתנהגותם האצילית האפופה ביראת שמים טהורה של הבחורים שהמשיכו סדר לימוד רגיל בימי בין הזמנים.

בסיום הפגישה בירך ראש הישיבה בחמימות ובלבביות רבה את הגרי"ד גרוסמן ואת חברי הנהלת המוסדות על אירוח הישיבה ועל קבלת החסות עליה, שזכות התורה הקדושה, שבכוחה להגן ולהציל מכל פגעי הזמן, תעמוד להם שיצליחו בכל מפעליהם הכבירים לחינוך אלפי בני ישראל ולהשבת לב בנים טועים לאביהם שבשמים.

היוזמה לקיום הפגישה באה מצד ציבור ראשי הישיבות שתלמידיהם המשיכו את סדר הלימודים בישיבת המשך הזמן אור ישראל - שהוקמה לע"נ הגאון האדיר רבי ישראל גרוסמן זצוק"ל ראש ישיבת פינסק קרלין - שבימי חייו פעל גדולות ונצורות למניעת ביטול התורה בתקופת בין הזמנים.

לכתבנו נמסר כי לישיבת בין הזמנים שהתקיימה בקריית החינוך הגדולה של רשת מוסדות "מגדל אור" במגדל העמק, הגיעו גדולי ראשי הישיבות למסירת שיעורים בפני התלמידים. בשבת הישיבה שהה במקום הגאון רבי לייב מינצברג שליט"א, רבו של קהל עדת ירושלים, ובמשך השבת מסר שיעורים מרתקים בהלכה ובאגדה על ענייני חג הפסח על מהותו ועל הלכותיו.