אאא

לאור איסור בד"צ העדה החרדית להשקיע במניות באופן ישיר, אומר ר' אברהם גואטה, מנהל בית ההשקעות "הדס מלכות" כי בדיוק לשם כך הוקם בית ההשקעות שבראשותו - לספק סל מוצרים מקיף ומלא הפועל בהתאם לפסיקה ההלכתית.

"אנו מציעים לציבור שומרי תורה ומצוות פתרונות מקצועיים המותאמים לפסיקת הבד"צ. ב"ה יש לנו ניסיון והיכרות טובה עם שווקי ההון בארץ ובעולם, לומדים היטב ומיישמים בפועל את פסקי ההלכה של הבד"צ באופן הטוב ביותר".

"נערכנו כבר מתחילת הדרך לספק את כל הפתרונות האפשריים להשקעה ע"פ ההלכה. נמשיך לפעול במשותף עם הבד"צ על-מנת להרחיב ולהשביח את מלאי ההשקעות המותר לשימוש בהתאם להלכה. אנחנו מאמינים שאת הפסיקות ההלכתיות ניתן להטמיע באופן הטוב ביותר במוצרי ההשקעות עבור הלקוחות. יש לנו את מלוא האפשרויות להשביח את מלאי ההשקעות של הלקוחות".

באשר לפסיקה ההלכתית שפורסמה בשבוע שעבר ע"י בד"צ העדה החרדית ולפיה כמעט כל מניה ישראלית נגועה בבעיות הלכתיות והמשקיע בה, עשוי להיות שותף לדבר עבירה, אומר גואטה כי החוברת המיוחדת שיצאה ע"י בד"צ העדה החרדית מציבה תמרור אזהרה בפני כל מי שחושב שהוא מכיר את שוק ההון ואינו מודע לכך שבמישרין או בעקיפין הוא שותף לחילולי שבת, איסורי ריבית, חמץ בפסח ושאר איסורי תורה.

"הדס מלכות שמחה על הזכות להיות בית ההשקעות המקצועי והאיכותי אשר יעניק לציבור שומרי תורה ומצוות אפשרות להשקיע בכל תחומי הפעילות בשוק ההון ולמעשה להיות בית ההשקעות הראשון שמעניק אפשרות השקעה גם בקרנות פנסיה, קרנות נאמנות, קופת פיצויים אישית, ניהול תיקי השקעות, קרנות השתלמות וקופות גמל. למעשה, מתוך 15 מוצרים שאושרו לארבעה בתי השקעות, שמונה מוצרים הם של הדס מלכות".

על הדס מלכות:

הדס מלכות בית השקעות היא חברה הפועלת בכל תחומי ההשקעות הכשרות בשוק ההון, בהתאם להלכה באישור ופיקוח בית דין צדק. החברה היא חברת בת של הדס ארזים בית השקעות המנהל באופן איכותי ומקצועי היקף נכסים של כ-4 מיליארד ₪ בכל תחומי הפעילות בשוק ההון.

הדס מלכות בית השקעות - מציע פתרון מקצועי מקיף, הכולל סל מוצרים המותאם לצרכי ציבור שומרי תורה ומצוות. מדיניות ההשקעה נקבעת על ידי ועדת השקעות אשר מונה מנהלי השקעות ואנשי מחקר מנוסים, המנהלים את ההשקעות הכשרות בפיקוח ואישור בית דין צדק. ועדת ההשקעות פועלת באופן שוטף כדי לאתר תחומי השקעה כדאיים ובעלי ערך - המועברים לבחינה הלכתית ואישור בבית דין צדק טרם צירופם למלאי ההשקעות הכשרות.

הדס מלכות בית השקעות, המנוהלת על ידי אברהם גואטה, הפועל בשוק ההון למעלה מ-20 שנה במכלול תחומי ההשקעות בארץ ובעולם, פועל באופן שוטף ושיטתי-כמתאם בין מכלול ההשקעות הקיימות בארץ ובעולם למסגרות ההלכתיות הנדרשות על ידי ההלכה ובתי הדין - כדי להרחיב ולהשביח את מלאי ההשקעות הכשרות עבור ציבור הלקוחות.