אאא

פסיקתו המקוממת של בית משפט העליון לביטול הבטחת הכנסה למשפחות של אברכים ובני תורה, ממשיכה להסעיר את המגזר החרדי. מכעיסה במיוחד הייתה התבטאותו של השופט הדתי אליקים רובינשטיין כשתיאר את בחור הישיבה ה'שנורר' שקיבץ נדבות לצורך כיסוי הוצאות נישואיו במהלך התפילה במניין בו התפלל השופט.  

השבוע פנה חבר-הכנסת יעקב אשר מסיעת יהדות התורה במכתב חריף לשופט בית משפט העליון בו הוא מתקומם כנגד פסיקתו.  

"בתום פסק דין ארוך ומפותל, ביקש אדוני לתבל את פסיקתו במעשייה פיקנטית, ותיאר את הבחור שפקד את בית הכנסת בשעת תפילת שחרית, ובקול נרגש ביקש את תמיכת המתפללים בהוצאות חתונתו", כותב אשר לשופט.

"ידוע אדוני, בחוות דעת משפטיות שנכתבו זה עשרות בשנים במסגרת תפקידיו השונים במערכות השפיטה. דרכו של אדוני זה מכבר, לחרוז את דבריו בציטוט ומדרש, במעשייה וחוויה, בהותירו אותם כר נרחב לפרשנים ומתלמדים לעסוק בהם. בפסיקה הקשה הנ"ל ובמעשייה שלצידה, שיש בה השפלה וזלזול כלפי ציבור מרכזי וחשוב אשר כבוד לי לייצגו, נראה כי חצה כבודו את גבולות המידה הראויה. ומשהוגדשה הסאה – תוגדש המחאה.

"העתירה הנ"ל הונחה לפתחו זה מכבר. האמת, לא ציפינו לתוצאה שונה. זה מכבר סללת את דרכך בעולם המשפט תוך לחימה בראשי עם הקודש, בני הציבור החרדי ולומדי התורה בישראל. אולם עתה, הוקדח התבשיל. זו הפעם השנית בה אתה שונה באיוולת זו, למצוא סעד לפסיקותיך אצל מבקשי נדבות ב'שטיבלאך' קטמון שם הנך מתפלל, ולהציב בכך מראה אל מול כמיליון בני הציבור החרדי בישראל.

"נכבדי – לא עוד! בעת האחרונה נשטף הרחוב הישראלי במשטמה נגד ציבור גדול ויקר זה. מוסרות השלטון נתפסו בקנוניה מדירה על ידי קבוצות ועמותות בעלי כח ומשופעי ממון, אשר שמו להם למטרה לשנות את אופייה של תורת ישראל מכפי שנמסרה לנו במעמד הר סיני, וזאת ע"י פגיעה בשומרי חומותיה המדקדקים בה קלה כבחמורה. ומשהוכתר הפריץ, הותרה הרצועה וסערת ההסתה והשנאה נושבת בעוז ברחובה של עיר ובמסדרונות בית המחוקקים. לצערי, אף אדוני, איש צדק ומשפט המעורה היטב בין הבריות, דעתו נוטה אחר דעת הרחוב, כהלוך הדלי אחר החבל. וחבל!". 

בהמשף מוסיף חבר-הכנסת אשר: "צר וכואב הדבר לחזות בתהום ובתחתית אליהם נגררה פסיקתך. להטיל מרה ורפש ברבבות לומדי התורה, בהדבקת סטראוטיפ צר ובזוי של 'אוכלי חינם' כביכול. אכן כבוד בני התורה מוטל עתה אל קרן זוית. וחבל שאדוני, בשבתו על כס 'השופט הדתי' העמיק את עברי פי הפחת של מטיחי הקלון בציבור קדוש זה.

"אין צורך להזכירך, כי לא לעולם חוסן. שופט בא ושופט פורש, ועולם התורה על מקומו ניצב. לא בכח ולא בביזה יצליחו לפגוע בגודלו ההולך ומתעצם בלי עין רעה ובאיכותו של ציבור ערכי זה. אחת אקרא בפניך: חזור בך, אדוני, נצל את גודל השעה בשבתך על כס המשפט. התייצב לימין התורה הקדושה אשר הנך מאמין וקשור בה, אל תהא מאלו הסונטים 'מאי אהנו לן רבנן'. ודווקא לעת הזאת, לעת חג מתן תורתנו, הצטרף אל נושאי קרן התורה וממרומיה", חותם רובנשטיין.