אאא

"אני פונה אל אדוני בדרישה להורות באופן מיידי על הריסת גשר המוגרבים, באם לא תעשה כן אאלץ לפנות לערכאות", כך כותב ח"כ ד"ר מיכאל בן ארי לראש הממשלה, בשל החלטו לדחות את הריסת גשר המוגרבים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו, הורה במפתיע לדחות את הריסת גשר המוגרבים, המחבר בין הכותל המערבי להר הבית, וזאת בשל מסרים שקיבל ממדינות ערב השונות.

הריסת הגשר תוכננה להתחיל במוצאי השבת הקרובה ולהימשך כשלושה ימים. הסיבה להרס הגשר הקיים היא בשל הסכנה הבטיחותית שבו, וזאת מתוך מטרה לבנות גשר חדש.

בתגובה להחלטה, שיגר ח"כ ד"ר מיכאל בן ארי (האיחוד הלאומי), מכתב נזעם אל ראש הממשלה בו הוא דורש ממנו נחרצות להורות על הריסת הגשר, ולא – יעתור נגדו לבית המשפט.

"אני פונה אל אדוני באשר למבנה המסוכן בגשר המגורבים", פותח ח"כ בן ארי את מכתבו לראש הממשלה. "לכולי עלמא אין ספק כי מדובר במבנה מסוכן אשר מסכן את הציבור".

במכתבו, מפרט בן ארי שורה של מסמכים והחלטות,  בהם יש כדי להוכיח כי הריסת הגשר היא דבר הכרחי. כך למשל מצוטט מהנדס העיר, שכותב לרב הכותל הרב שמואל רבינוביץ כי "יש לפרק את מדרך בעלייה הזמני להר הבית ( מעלה המגורבים) ולבנותו מחומרים בלתי דליקים על פי התקנים המחייבים".

בהמשך מכתבו, כותב ח"כ בן ארי: "בתאריך 27.11.11. נדהמתי לשמוע פרסומים בכלי התקשורת ולפיהם ראש הממשלה מנע את הריסת הגשר בשל שיקולים שאינם מקצועיים. קשה לי להבין כיצד לנגד עיניו של ראש הממשלה לא עומד אינטרס שלומו של הציבור וזאת שנה אחרי אסון הכרמל - כאשר מבקר המדינה עדין עומד על המדוכה ובודק עניין זה.

בן ארי מוסיף וכותב כי הוא מקווה שהפרסומים הללו אינם נכונים. "ואם אכן יש אמת בדבר הרי מדובר בשערורייה ובעבירה על החוק והותרת מפגע המסכן את שלום הציבור ויכול לקפח בכל רגע  חיי אדם", כותב בן ארי.

"באם לא תעשה כן", כותב בן ארי בסיום מכתבו, "אאלץ לפנות לערכאות ולדרוש מהם סעד למען שלום הציבור וביטחונו. אשר על כן אני פונה אל אדוני בדרישה להורות באופן מיידי על הריסת המבנה".