אאא

ח"כ ישראל אייכלר הגיע הערב (שני) אל מעונו של הגאון רבי שמואל אוירבך בשכונת שערי חסד בכדי להתברך ממנו לרגל השנה החדשה.

הגר"ש אוירבך קיבל את אייכלר בחביבות ודן עמו בענייני השעה העומדים על סדר יומה של היהדות החרדית בארץ ישראל.

לסיום, בירך הגר"ש את חבר הכנסת בברכת הצלחה רבה ובסייעתא דשמיא שתלווה אותו בשנה החדשה.

כזכור, לפני החג ביקרו בביתו של הגר"ש אוירבך גם חברי כנסת נוספים של תנועת 'אגודת ישראל' ביניהם, ח"כ יעקב ליצמן ומאיר פרוש, שאף דנו עמו בגזירות הקשות על עולם התורה.

מנגד, לאור היווצרות הקרע הגדול בציבור הליטאי והקמת התנועה הפוליטית הנפרדת 'בני תורה', לא הגיעו מאז הבחירות האחרונות חברי הכנסת של תנועת 'דגל התורה' להתייעצות במעונו של הגר"ש אוירבך.