אאא

תיקון 16 לחוק החברות, המאלץ את בעלי השליטה לקבל תמיכה של רוב מקרב בעלי מניות המיעוט לאישור שכרם, מכה בחברת הפיצוחים המשפחתית חממה סחר. אתמול דיווחה האחרונה, כי היא דוחה אסיפת בעלי המניות שלה שנועדה לאשר את שכר בעלי השליטה, ממחר למועד לא ידוע.

חממה סחר עוסקת ביבוא ושיווק פיצוחים ומזון יבש, ועל הפרק אצלה נמצא אישור העסקתם מחדש של עשרה מבני משפחת חממה, הנהנים משכר שנתי מצרפי של כ-6 מיליון שקל בשנה.

ל"גלובס" נודע, כי סיבת הדחייה של אסיפת בעלי המניות היא משא ומתן שמנהלת החברה עם בעלי מניות מיעוט ועם חברת הייעוץ לגופים מוסדיים אנטרופי, במטרה להגיע למתווה מוסכם של תשלומי שכר בעלים.

ככל הידוע, אנטרופי התנגדה להעסקתם מחדש של בני המשפחה ולשכר המבוקש על-ידם, בטענה כי אין זה סביר שעשרה מבני המשפחה יועסקו בחברה.

לאור זאת קיימה אנטרופי, שבניהול גל סטאל, שיחות עם הגופים המוסדיים המחזיקים במניות החברה, וגיבשה את עמדתה למו"מ המנוהל עם חברת חממה. במסגרת המו"מ הגישה חממה סקר שערכה בקרב חברות אחרות מהתחום, ולפיו העסקת מקורבים הינה סבירה בחברות מסוגה.

עם זאת, לאור העמדה של בעלי המניות ואנטרופי, ייאלצו חלק מבני משפחת חממה לוותר על תפקידיהם בחברה, ותאושר ההתקשרות מחדש רק עם כמה מבני המשפחה.

לאור המו"מ המתמשך, הודיעה החברה בתחילת השנה, כי הסכמי ההעסקה פקעו, וכי כל בני המשפחה ממשיכים לעבוד ללא שכר.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ביניהם, ניתן לציין את מאיר חממה, נשיא החברה, שעלות שכרו השנתי 1.2 מיליון שקל; אליהו חממה, המנכ"ל, שמבקש שכר שנתי של 1.3 מיליון שקל; ועידו חממה, בנו של אליהו, המשמש כסמנכ"ל פיתוח עסקי ושכרו עומד על כחצי מיליון שקל.

גולף: תגמול בגין "סיוע וייעוץ"

חברה אחרת שנאלצת לדחות את האסיפה הכללית, שכונסה לצורך אישור דמי הניהול לבעלת השליטה, היא רשת ההלבשה גולף שבשליטת כלל תעשיות. גולף, שבניהול אילנה קאופמן, מכנסת את בעלי המניות על מנת לאשר, בין היתר, את הסכם הניהול שלה עם כיתן - החברה-האם המספקת לה שירותי ניהול. עלות שירותי הניהול ב-2010 עמדה על 1.7 מיליון שקל, ובתשעת החודשים הראשונים של 2011 על 1.34 מיליון שקל.

הסכם הניהול, שנחתם ב-2006, כולל "סיוע וייעוץ ניהולי, כלכלי וחשבונאי בנושאים כגון הכנת תקציב שנתי, תוכנית אסטרטגית ומהלכים אסטרטגיים ועסקיים מרכזיים של החברה וליווי שוטף בנושאים ניהוליים". גולף מציינת, כי שירותי הניהול ניתנו בפועל על-ידי דירקטורים ונושאי משרה של כלל תעשיות, ובהם היו"ר, צבי לבנת. עוד קובע ההסכם, כי התמורה בגין שירותי הניהול תיגזר כפונקציה של מחזור המכירות.

חלק מהגופים המוסדיים המחזיקים במניות החברה טרם גיבשו החלטה, אך כבר כעת הם טוענים, כי לא ברורה הסיבה לקיומו של הסכם הניהול; וכן, כי מן הראוי היה שאם החברה צריכה "סיוע וייעוץ", הרי הדבר יכול להיעשות בעזרת עובדיה. המוסדיים טוענים עוד, כי מנגנון קביעת דמי ניהול כפונקציה של הכנסות, אינו מקובל, שכן יש למדוד את תרומתם של היועצים לרווחי החברה ולא למחזור שלה.

עלות השכר של בני משפחת חממה