אאא

מתשובתה של עיריית תל אביב שהוגשה היום לבג"צ, עולה כי בתי עסק שפתחו בעבר את שעירהם בשבת, ימשיכו לעשות זאת ולא ייקנסו.

תשובת העירייה לבג"צ מגיעה לאחר החלטה של שופטי בג"צ לפני מספר חודשים, ובה נדרשה העירייה לתקן את המצב בו שמירת השבת בעיר אינה נאכפת כקבוע בחוק העזר העירוני. 

על פי תשובת העירייה, בתי עסק שפתחו עד היום את שעריהם במהלך יום השבת, ימשיכו לעשות זאת ולא ייקנסו, לעומת זאת, בתי עסק שיפתחו בשבת וייגרמו למטרד או הפרעה לסדר הציבורי ייקנסו על ידי העירייה.

בנוסף, בתשובתה הבהירה עיריית תל אביב לבג"צ כי הפעלת מדיניות חדשה בנוגע לפתיחת עסקים ביום השבת, תופעל רק לאחר הבחירות לרשויות המקומיות. 

צפו: כוכב המאבק בתל אביב מדבר (צילום: ישראל כהן)

כזכור, פסק הדין של בג"צ, שכלל את נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, המשנה לנשיא מרים נאור והשופט אליקים רובינשטיין, התקבל לאחר ערעור שהגישו כמה בעלי עסקים בעיר שקבלו על החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים בעיר, שניתנה בחודש פברואר 2012, ואשר קבעה כי אין להורות לעירייה לפעול לסגירת העסקים הפועלים בה בשבת ומפרים את חוקי העזר העירוניים.

"הרשתות מרוויחות מיום עסקים נוסף בסוף השבוע, קופת העירייה נהנית מהכנסות נכבדות נוספות, ורק שלטון החוק המחייב ציות להוראות החוק - נפגע", ציינו השופטים.