אאא

השבוע התקיימה חנוכת "בית פלדמן" בבנין המרכזי דמוסדות וקהל 'צמח צדיק' ויזניץ באלעד.

התמונות באדיבות "התאחדות חסידי ויז'ניץ".