אאא

הישג לח"כ יעקב ליצמן: מליאת הכנסת אישרה בצהריים (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק-יסוד נשיא המדינה של ח"כ יעקב ליצמן הקובע - חנינה לאסירים ביטחוניים, רק לאחר שישלמו את מלוא הפיצויים לקורבן. 

על פי חוק יסוד נשיא המדינה הקיים כיום ניתנת סמכות בלתי מסויגת לנשיא המדינה להעניק חנינה ולהקל בעונשם של עבריינים.

ליצמן הציע לתקן את חוק היסוד כך שבמקרה של עבריין שנאשם או הורשע בביצוע עבירה ממניעים לאומניים נגד אזרח ישראלי, לא יוכל הנשיא לחון את העבריין בטרם נוכח כי העבריין שילם את מלוא הפיצויים לקורבן לפי כל דין.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "לאחרונה אנו עדים לאבסורד כפול בעת שהמערכת המדינית מחליטה לשחרר מחבלים – לא רק שהפצע הפתוח שנגרם למשפחות השכולות או לפצועים נפתח מחדש, אותו מחבל לא משלם עבור הנזק הכלכלי שגרם.

"במקרה פלילי דומה, פוסק בית המשפט, מעבר לישיבה בכלא, גם קנס כספי בגין הנזק שנגרם, ולא ניתן לשחרר אסיר בשחרור מוקדם לפני ששילם את הפיצוי שנפסק, אלא אם מצאה ועדת השחרורים סיבות לכך, וגם אז האסיר לא פטור מתשלום הפיצוי. ואילו במקרה הביטחוני, מלבד העובדה שהמחבל משתחרר, הוא יוצא פטור מכל תשלום, וכך מותיר את המשפחות פצועות פעמיים, נפשית וכלכלית.

"לכן, מוצע להבטיח, שלכל הפחות, המחבלים ישלמו את הפיצויים שנפסקו, לפני שהם משתחררים מהכלא, וזאת על ידי הסעיף המוצע, אשר קובע שנשיא המדינה רשאי לחון את אותם מחבלים, רק לאחר ששילמו את התשלום הכספי שנפסק להם."

ח"כ יעקב  ליצמן אמר במליאה ודם ההצבעה: "אני לא נכנס לנושא המדיני אם כן או לא לשחרר אסירים. זה שייך לעזור למשפחות שאחרי שעברו את הטראומה נשארות בלי שום דבר. אם משחררים כל אחד יצטרך לשלם פיצוי למשפחה".

ח"כ זהבה גלאון (מרצ) התנדה לליצמן ואמרה כי: "גל היוזמות בנושא שחרור אסירים כולם מאותו עניין. אתם רוצים להביא למצב שלממשלה לא תהיה אפשרות תמרון מדיני כי היא לא רוצה להגיע להסכם מדיני. בנוסף אתם מפלים בין דם לדם. זה לא נכון מבחינה מהותית ומוסרית. אתם רוצים שתהיה כאן ממשלה שידיה כבולות ולא תוכל להגיע להסדר מדיני. זה חפיר שהממשלה נותנת יד להצעות כאלה".

43 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-16 התנגדו. ההצעה תועבר לוועדת החוקה חוק ומשפט להכנתה לקריאה ראשונה.