אאא

ארועי השנים האחרונות מחייבים שינויים חקיקתיים שיבצרו את מעמדו של ראש הממשלה.

בשנים האחרונות, אנו עדים לשימוש לא ראוי של פוליטיקאים בקטעי רכילות ומידע המגיעים לידם ולשיכרון הכוח של אמצעי תקשורת מסוימים המנסים להביא לשינויים שלטוניים שלא בדרך הבחירות הדמוקרטיות הקבועה בחוק.

הניסיון להעתיק את השיטה המקובלת העומדת ביסוד שיטת הבחירות והממשל הדמוקרטית של מדינת ישראל לזירות שבהן שולטות השמועות ו/או העניינים אזוטריים ו/או טענות שהורתן בעבר הרחוק - הן מושג פסול ונעשות בניסיון לכפות על גורמי אכיפת החוק - תוך הפעלת לחץ תקשורתי ועיצוב מחדש של דעת הקהל - לערער את מעמדו של ראש הממשלה, להפריע לו בעבודתו ולהוסיף למסת חלוקת הקשב וההחלטה המסיבית המוטלת עליו, גם צורך להתגונן אישית מפני טענות שהורתן בעבר הרחוק ולאיים עליו השכם והערב בפתיחת חקירות משטרתיות ו/או מטעמו של מבקר המדינה ו/או מטעמה של הכנסת.

אמנם בדרך כלל הליך חקיקתי אינו נכלל בגידרה של  הדרך המועדפת לטפל בסוגיה. ואולם לא ניתן להישאר שווה נפש אל מול שיקול דעתה הפגום של התקשורת ו/או פוליטיקאים,שאינם מצליחים לאזן בין מאווים סקטוריאליים ו/או עמדות פרטיות של עורכים כאלה ואחרים ו/או נגיעות פוליטיות לבין האחריות הנדרשת לצרכי הבטחת יכול המשילות של הממשלה בכלל ושל ראש הממשלה בפרט.

הן פוליטיקאים והן אמצעי תקשורת מסויימים מפירים את כללי האיזון והאחריות הנדרשים באופן שעלול לפגוע בעליל באינטרסים לאומיים תוך נסיון לא דמוקרטי להביא לחילופי שלטון שלא בדרך הבחירות הדמוקרטיות.

הנה כי כן, כשהבסיס הדמוקרטי מאויים ע"י ניסיונות להביא לשינויים שלטוניים שלא בדרך של בחירות,  הרי שיש לעצור את אותם גורמים  שמנסים לשכן בכפיפה אחת את הידיעה האזוטרית המסוימת ולהעצימה בכדי שתשרת מטרות אינטרסנטיות ו/או פוליטיות זרות.

גם מי שלא כיהן כראש ממשלה בישראל יודע אל נכון כי תפקיד ראש הממשלה הינו מורכב, מסובך, אינטנסיבי, מסוכן, רב תחומי עם השלכות קיומיות שעה שעה, ובמובנים אלה – זהו תפקיד כמעט בלתי אפשרי. תפקיד זה מחייב רמת ריכוז גבוהה ביותר אגב יכולת חלוקת קשב וכושר החלטה פנומנאליים.

הצלחתו של ראש ממשלה הינה הצלחת האומה כולה. הצלחה שכזו יכול שתושג רק אם תינתן לראש הממשלה סביבת עבודה הממוקדת כולה במשימות המורכבות, המסובכות והקיומיות המוטלות על כתפיו.

איזה תועלת יכולה לצמוח לאינטרסים החיוניים ביותר של מדינת ישראל אם דרישת ראש הממשלה כי תותקן מיטה במטוס המטיס אותו לפגישותיו בעולם, תבחן ע"י גורמי ביקורת ואכיפה?

אם  העם והכנסת בחרו בראש הממשלה כדי שינהיג וינהל את ענייני המדינה וידע לטפל במשברים ביטחוניים, לנהל מדיניות ביטחונית רב זירתית, לנהל מדיניות חוץ רב לאומית, לנווט את הכלכלה בתוך הים הסוער של משברים כלכליים גלובליים, לפטור בעיות חברתיות בוערות ולבנות חזון ארוך טווח  – תאפשרו לו, אם הוא חפץ בכך, לישון במיטה במהלך טיסותיו!

איזה יתרון יצמח מהתעסקות בנסיעותיו בעבר לחו"ל עוד טרם כניסתו לתפקיד ראש הממשלה? אם מצאו כלי התקשורת ו/או הפוליטיקאים הקטנים לא לעסוק בסוגיה זו במשך עשור שנים, יתכבדו ויתאפקו עוד שנים ספורות עד שיסיים ראש הממשלה את כהונתו. 

נהוג לחשוב כי ראש הממשלה הינו תפקיד ככל תפקיד אחר – ואני קובע לא! ראש הממשלה הינו אמנם, ראשון בין שווים, אלא שראשוניותו הופכת את מעמדו למעמד מיוחד ביותר אותו יש לבצר ועליו יש להגן בחקיקה מתאימה בכדי להבטיח את יכולתו למלא את התפקיד הקשה שהוטל עליו.

אם ביסוד החסינות הרחבה שנקבע בעינינו  של נשיא המדינה עמדה סמליות תפקידו הרי שביסוד החסינות שיש להעניק לראש הממשלה צריכה לעמוד השאיפה לאפשר לו למלא תפקידו ללא הפרעה.

התיקון החקיקתי הנדרש אינו בא להשוות את כללי החסינות של ראש הממשלה לחסינות המוחלטת והגורפת שניתנת לנשיא המדינה. כל תכליתה של החסינות המוצעת לראש הממשלה הינה - לאפשר לו למלא תפקידו ללא הפרעה והיא מוגבלת לשנים שבהן יכהן בפועל כראש הממשלה.

במובן זה, החסינות המוצעת לא תאיין את יכולת הבחינה של מעשים כאלה או אחרים של מי שמכהן כראש ממשלה אלא יעכב בחינתם עד לאחר שראש הממשלה יסיים את תפקידו.  

הסוגיה שעומדת על הפרק אינה של חופש הביטוי וגם אינה רלוונטית לפראזה הידועה שעין החקירה הינה המחטא הגדול של קלקולי השחיתות, שהרי במישור הצבורי – הדיון יתקיים ובבא היום, הציבור יכריע.

עפ"י חוק יסוד: הממשלה, בראשה יעמוד מי שזכה לאמון הכנסת ואולם מרגע שזכה לאמון – יש לאפשר לו למצות את כל יכולותיו, כישוריו, נסיונו אך ורק לצרכי מילוי תפקידו ואין להפריע לו במילוי תפקידו בביצוע חקירות מטעם מבקר המדינה ו/או מטעם גורמי אכיפת החוק, זולת אם עסקינן בחשד לביצוע פשע.

כל העיסוקים התקשורתיים ו/או הפוליטיים בשאלות "צהובות" מתי נסע ראש הממשלה בעבר לחו"ל, כמה פעמים נסע, באיזה מלון התארח, האם הזמנתו נעשתה כדין, לא נועדו אלא לערער את מעמדו של ראש הממשלה, לנגחו ולנסות לגייס את גורמי הבדיקה והאכיפה בכדי להפריע לו במילוי תפקידו ולהביא לשינויים שלטוניים, שעה שכשלו להביא לשינוי בזירה הפרלמנטרית ועפ"י הכללים הדמוקרטיים שעל פיהן פועלת הכנסת.

האינטרס הלאומי מחייב שראש ממשלה מכהן לא יוטרד ע"י גורמי הבדיקה והאכיפה בענינים שנשאבו מהעבר. ככל שנפל פגם במעשיו, ופגם זה לא זכה לבחינה עובר לכניסתו לתפקידו, הוא יבחן, ללא הגנת ההתיישנות, לאחר שיסיים את תפקידו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

לצורך כך יש לשנות את סעיף 17 לחוק יסוד: הממשלה כך שזה יהיה לשונו:

(א) לא תפתח חקירה מכל מן וסוג שהוא כנגד ראש הממשלה עד לאחר 12 חדשים לאחר סיום כהונתו.

(ב) על אף האמור לעיל, ניתן יהיה לפתוח בכל עת בחקירה פלילית כנגד ראש הממשלה בהוראת היועץ המשפטי לממשלה בעבירת פשע.

ביצור מעמדו של ראש הממשלה הינו אינטרס לאומי והגיעה העת לעשות דבר.

הגיע העת שתובטח לראש הממשלה סביבת עבודה המתאימה לתפקידו הקשה והתובעני. שינוי החקיקה המוצא שומר על האיזון הדרוש בין יציבות השלטון ושלטון החוק וימנע מגורמים אינטרסנטיים, לעקוף את הכנסת וסמכויותיה ואת הציבור וזכות הבחירה הנתונה לו, בכדי להביא לפעולות שכל תכליתן לעקוף את הכללים הדמוקרטיים ולהקטין את מעמדה של הכנסת.

התיקון המוצע ישמר את עליונות שלטון החוק ויבצר את מעמדן של רשויות הביקורת והחקירה כגורמים רציניים ואובייקטיביים שלא ידבק בהם אבק חשד למעורבות במהלכים פוליטיים ויחוזק מעמד העל שלו ראויות רשויות אלה.