אאא

בימים אלו מתארגנים בציבור החרדי לשנת השמיטה כפי שפסק מרן החזון איש זצ"ל שהתנגד להיתר המכירה, "אסור למכור אפילו זמנית אדמות מא"י".

אז איך עולה בדעתם של נציגי הציבור החרדי לגרום למסירה לצמיתות שטח גדול יותר מהר חומה בתוך ירושלים עיה"ק לידי האויב הערבי? את זה היה מתיר החזון איש?

מי התיר להם להכניס יהודים רבים לסכנה? איך הם יאפשרו לאויב להתקרב לרוב ערבי בירושלים ואיך הם יגרמו להתייקרות במחירי הדירות בירושלים והמדהים ביותר שהציבור החרדי ממשיך כל הזמן לקבל מכות מברקת ובעוד חודש יאושרו 10תכניות לערבים ורק 3 ליהודים (כל העיר) מי שייתן ידו (גם בהימנעות) ייזכר לדיראון עולם תשאלו את מי שנמנע באוסלו ובהתנתקות.

נפגשתי עם גדולי ישראל שלאחר ששמעו את פרטי ההחלטה הזדעזעו ואמרו שהם נגד התכנית השבוע שוב נילמד האם מה שבנט עושה לתורה עסקנים החרדים מוכנים לעשות לירושלים עיה"ק.

ישר כח לאריה קינג חבר מועצה ששילם מחיר אישי למען ירושלים.

שנה טובה, ברוך מרזל