אאא

לא כולם שמחים משובו של אריה דרעי לש"ס, למרות האחדות שהוצגה מול המצלמות. מספר גורמים מאיימים להביא לסילוקו של אריה דרעי מסיעת ש"ס ומהפוליטיקה בכלל.

בכתב תביעה שהוגש בשבוע שעבר, זמן קצר לאחר ההחלטה על שובו של דרעי, לבית הדין 'משפט וצדק' שבראשו עומד הרב מאיר מזוז, קורא עורך הדין אורי שטיינמץ לפסול את דרעי מכל תפקיד פוליטי שהוא לעולם.

הצטרפו לדף הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

התביעה שמסתמכת על מקורות הלכתיים דורשת מבית הדין לאסור על אריה דרעי להתמודד כח"כ או כשר "עד שיחזור בתשובה שלמה כהלכה".

מתוך התביעה: "פסק הציץ אליעזר (הרב אליעזר יהודה וולדנברג שישב עם הגר"ע יוסף באותו בית דין במשך שנים רבות. י.פ) בספר 'הלכות מדינה', וציטט את דברי הרדב"ז, שכל האמור שעבר עבירה בצנעה ועשה תשובה הוא רק כשדבר העבירה לא היה נוגע באופן ישיר לעצם התפקיד, אבל בעבירת מעילה בעצם התפקיד, כל שמתברר הדבר שאמנם כן הוא, אין מרחמים בדין ומעבירין אותו".

פירוש: אדם העובר עבירה הנוגעת לעניני ציבור רשאי לחזור בו ולקיים תשובה כפי שנכתב בספרות ההלכתית, ולמרות שכידוע את העובר עבירה מדיחים מתפקידו, כיוון שחזר בתשובה - ניתן להחזירו. אך כל זה, לא כשמדובר בעבירה הנוגעת באופן ישיר לתפקיד בו נשא עובר העבירה, במקרה הזה, טוען התובע, כי אין לרחם על דרעי, ואסור להשיבו לתפקידו, אפילו אם עשה תשובה.

דרעי לקח כספים וטרם החזירם

עו"ד אורי שטיינמץ ממשיך ושוטח את טענותיו כנגד דרעי: "הנתבע לקח בניגוד מוחלט לדין תורה, ובניגוד מוחלט לחוקי המדינה, כספים רבים מגורמים שונים וטרם החזיר למי שלקח אותם מהם מי במישרין ומי בעקיפין". 

עו"ד שטיינמץ מציין את הסיבה מדוע אסור על דרעי לכהן כח"כ או כשר, ואומר: "כל ח"כ או כל שר, נוגעים בתפקידם בנושאים כספיים".

לכן קורא עו"ד שטיינמץ, לפסול את הנתבע עולמית לכהן כשר או כח"כ עד אשר יעשה תשובה שלימה כמפורש ברמב"ם, דהיינו, שיחזיר את כל הכסף, ולאחר מכן יוכל אולי לעסוק בנושאים שאינם כספיים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

כמו כן דורש עו"ד שטיינמץ מבית הדין להנפיק צו מניעה שיאסור על דרעי לרוץ בבחירות.

כידוע, לפי החוק, למרות שהורשע בעבר, אין איסור חוקי כלשהו שאוסר על דרעי להתמודד לכנסת, אולם עו"ד שטיינמץ סבור, כי לפי ההלכה יש לאסור עליו, ובכוחו של בית הדין לעשות זאת.

יצוין כי בית הדין אליו פנה עו"ד שטיינמץ, משתייך כאמור ומתנהל על פי פסיקות והוראות של הרב מאיר מזוז ראש ישיבת 'כסא רחמים' שאף יושב בחלק מן הדיונים. אולם למרות הקרבה של הרב מזוז לרב עובדיה יוסף, בשנים האחרונות יצאו מתחת ידו של הרב מאיר מזוז פסקים שלא תאמו את דעתו של מרן הגר"ע יוסף שליט"א. כך, שגם אם בית הדין יפסוק כנגד דרעי, לא מן הנמנע שמרן הגר"ע יוסף יתעלם מהפסיקה ויגבה את דרעי.

ל'כיכר השבת' נודע, כי מטרתה האמיתי של התביעה, היא לגרום לדרעי לסרב לבוא ולדון בדין תורה, מה שיתיר לעו"ד לעתור לערכאות בגיבוי של בית דין, שם, הם צפויים לשלוף את שלל טענותיהם נגד דרעי.

נציין, כי למרות האחדות שנראית מעל פני השטח, ישנם גורמים בכירים בש"ס, שיקבלו בשמחה כל הצלחה של עתירה הקוראת למנוע מדרעי לרוץ במסגרת הבחירות הקרובות. האם הם עומדים באופן ישיר או עקיף מאחורי התביעה? ימים יגידו.

את תגובתו של אריה דרעי לא היה ניתן להשיג.

כתב התביעה שהוגש בשבוע שעבר. צילום בלעדי: כיכר השבת
כתב התביעה שהוגש בשבוע שעבר. צילום בלעדי: כיכר השבת