אאא

אלפי יהודים בישראל, המופיעים בספר הטלפונים ובצמוד אליהם התואר "הרב", בין אם הם רבנים באמת או שזה רק תוארם, בין אם הם עוסקים ברבנות ומתפרנסים מכך ובין אם לא, קיבלו באחרונה מכתב משלטונות המס בישראל שבו הם מתבקשים להכין דין וחשבון על הכנסותיהם, החל מה-1 בינואר 2005.

ברשות המסים עשו לעצמם 'חיים קלים'. נכנסו לדפי זהב של ספר הטלפונים והוציאו את כל האלפים שלשמם מוצמד התואר רב, ומהם הם מקווים עתה "להתעשר".

מאות רבנים כבר פנו לרואי החשבון, המתבקשים להכין מכתבים שיסבירו כי מדובר בבקשה שאין מאחריה דבר וכי העובדה שהאיש נושא את התואר רב, לא אומרת עדיין דבר באשר לעיסוקו בעניינים דתיים.

במס הכנסה, במסגרת סעיפי העיסוק וההכנסה מופיע הסעיף "שירותי רבנות ומועצות דתיות". לקטגוריה הזו הכניסו את כל אלפי הרבנים שאליהם פנו במכתב דרישה להכין דו"ח הכנסות של חמשת השנים האחרונות. בין מקבלי המכתב היו גם  שכירים העובדים בכל מיני מקומות עבודה שנושאים גם את התואר רב, שאינו מקנה להם בונוס באף לא תחום אחד בחיים.

לרבים מהמופיעים ברשימת הרבנים של שלטונות המס, צורפה גם ההודעה שהם נבחרו על פי מדגם להגשת "הצהרת הון".

רואי החשבון ההגונים שבין חבורת מגישי השרות, ובעיקר כאלו שאינם רוצים להוציא כסף מיותר מאותם רבנים שרבים מהם בקושי מרוויחים לפרנסתם, מציעים לפונים אליהם שאין להם עסקים והם שכירים, לגשת למשרדי מס הכנסה ולהצטייד שם בטופס שמספרו 2250 שבו מודיע המתבקש להגיש את הדין וחשבון שאין לו עסק מה-1 בינואר 2005, ובכך בעצם מכסה האיש את המועד שממנו התבקש להגיש את דוחותיו.

רואי החשבון מציעים לכל מקבלי מכתב הדרישה ממס הכנסה שלא להסתבך ולהשיב על הפנייה שקיבלו בצירוף המסמכים המתאימים המוכיחים שהאיש איננו בעל מקור הכנסה עצמאי מעבר לשכר שהוא מקבל במקום עבודתו.

על השכירים מקרב הרבנים מקבלי הדרישה ממס הכנסה להצטייד גם בטופסי 106 שלהם המעידים שהם שכירים במקום עבודה כלשהו וכי מהכנסותיהם כבר הורידו להם מס בצורה מסודרת.