אאא

בהרצאה שנתן הסופר וחתן פרס ישראל א. ב. יהושע, הוא תוקף את היהודים של תקופת השואה, את היהודים בתפוצות וגם את הישראלים שלדבריו עוזבים את הארץ בלי חשבון.

בהרצאתו בנושא יחסי הגומלין בין ישראל לתפוצות אמר יהושע: "היה לי מאוד לא נוח לדבר על המאה האחרונה של הקיום היהודי כניצחון מאחר שזאת מאה שבה הכישלון היהודי היה איום ונורא. כאשר צרפת נכבשה במלחמת העולם השנייה זאת היתה תוקפנות גרמנית, אבל ללא ספק כשהצרפתים מנתחים את התבוסה שלהם, עם של 50 מיליון איש נכבש - זה כישלון צרפתי".

לדברי יהושע, העם היהודי מעולם לא ניתח את השואה ככישלון יהודי, שאף על פי שהיה בגלות 2,000 שנה לא הבין מה מצפה לו, ולא התכון כראוי לקראת השואה. "צריך לומר, ראשית כל, אנחנו נכשלנו.  במשך חמש שנים הושמד שליש מהעם וזה לא בגלל אידיאולוגיה, לא בגלל דת, לא בגלל כלכלה או טריטוריה..."

הסופר ביקר את יהודי התפוצות, במיוחד את יהדות ארה"ב באומרו כי יהודי התפוצות "הם יהודים חלקיים בעוד שאני יהודי שלם".

יהושע שטען כבר בעבר כי היהודים בתפוצות עדיין לוקים בגלותית, המשיך עם התזה הידועה שלו, ואמר כי "הם (יהודי התפוצות) חלקיים ואנחנו טוטאליים, אנחנו ישראלים והם יהודים".

יהושע התאונן על העובדה כי הוא וחבריו "צריכים לעמוד בחזית ההגנה על ישראל, נגד הטענות כי מדינה היא מושג אזרחי, ולכן אין לטעון על בעלות לאומית של היהודים על ארץ ישראל".

יהושע סייג את דבריו החריפים על יהודי התפוצות ואמר כי אינו מחליט מיהו יהודי טוב או יהודי רע, "המושג יהודי חלקי לא אומר כי יהודי התפוצות לוקים במוסריותם". יחד עם זאת הסופר ציין כי העלייה מארצות הברית היא מבישה מכיוון שהיא מועטה עד לא קיימת.

מיהודי התפוצות עובר יהושע לישראלים היורדים: "יש כחצי מליון ישראלים בגולה, הם יכולים לגלוש לישראליות שהיא רק אזרחות ולא זהות, למה הם יושבים שם בקלות? כי אין להם עבודה כאן? גם לשוודים אין עבודה בהיי-טק, אבל לא תראו כל כך הרבה מהגרי עבודה שוודים יושבים בארה"ב".