אאא

השבוע התקיימה סעודת ההילולא לזכרו של כ"ק האדמו"ר מסעקליד זצוק"ל בבית המדרש סאטמאר בבני ברק.

הסעודה התקיימה ע"י הרה"ג רבי משה אהרן דוידוביץ שליט"א רב קהילת סעקליד בבני ברק.

בסעודה השתתפו אדמ"ורים, רבנים וקהל רב ובראשם זקני תלמידי בית סעקליד.