אאא

בחצרות האדמו"רים נערכה אתמול סעודת היארצייט לאדמו"ר בעל ה´אמרי אש´ ממודז´יץ זצ"ל, סבו של האדמו"ר הנוכחי.

היארצייט נערך, כנהוג, באמצעות עריכת טיש בחצר האדמו"רים ממודז´יץ בבני ברק והאדמו"ר מקוזמיר, נכדיו של ה´אמרי אש´.

למחרת היום עלו עשרות החסידים יחד עם האדמו"ר שליט"א, לציונו בהר הזיתים, כשבסיומו עערך הטיש המסורתי בבית המדרש בשכונת סנהדריה בירושלים.