אאא

יהדות התורה שוברת את הכלים: סיעת יהדות התורה בכנסת, קיבלה הערב החלטה לקדם הצעת חוק לביטול כל המועצות הדתיות ברחבי הארץ, והעברתכל ענייני הדת לרשות מיוחדת ולסמכות הרבנים המקומיים.

המדובר, בהכרזת מלחמה רשמית על ש"ס, וזאת בעטיו של הציר המסתמן ש"ס-מפד"ל, המנסה כזכור למנות יחדיו בהסכמה רבנים ברחבי הארץ, כאשר בעיקר הכוונה לירושלים ופתח תקווה.

מוקדם יותר חשף הפרשן הפוליטי של קול חי משה גלסנר, כי בדגל התורה בודקים אפשרות לאחד בין העתירה הצפויה בעניין הרבנות ירושלים עם עתירה נוספת בעניין הרבנות פתח תקווה, שם גם רקמה ש"ס "דיל" עם המפד"ל, ובכך מנסה דגל לאותת לש"ס, כי המלחמה בעניין הרבנות ירושלים לא תהיה מצומצמת רק לירושלים.

ביהדות התורה אמנם סייגו היום, כי ההחלטה להביא הצעה לביטול המועצות הדתיות תובא לאישור גדולי ישראל, אך יחד עם זאת מדובר בתמרור אזהרה ברור לש"ס, כי אם תתמיד בדרכה למנות רבני עיר מהפד"ל, תוך התעלמות מיהדות התורה, יהיה לכך מחיר כבד.