אאא

באחרונה הוקם 'מרכז המשניות העולמי' שמטרתו להגביר את לימוד המשניות בקרב עם ישראל, ואף ללמוד משניות לעילוי נשמת יהודים שאין מי שילמד עבורם לאחר פטירתם.

באתר הארגון נכתב למשפחות: "יום פטירת יקירכם חקוק בליבם של בני המשפחה לנצח. לא בכדי זהו 'יום הזיכרון', משום שביום זה אנו מעלים בזיכרוננו את דמותו, צביון חייו ופועלו של היקר לנו, שאיננו איתנו עוד. זהו המועד בו אנו מתייחדים עם זכרו, ומקדישים זמן במסגרת משפחתית לשוחח על יקירנו, להביע געגועים והערכה ולנצור אותו בליבנו.

"אחד הדברים החשובים שאנו יכולים להעניק לנפטר, הוא לימוד משניות לעילוי נשמתו. המסורת היהודית מלמדת, שלימוד המשניות מיטיב עם הנשמה, ומגביה אותה לדרגה רוחנית גבוהה יותר.

"גם בעבור חודשים ושנים מיום הפטירה, לימוד המשניות ביום הזיכרון, מיטיב עם הנשמה עד מאוד. ההסבר לכך הוא, שבגן עדן קיימות 'מדרגות' עד אין קץ, ולעולם הנשמה יכולה לעלות עוד ועוד".

"מרכז המשניות העולמי" הקים כולל של אברכים יראי שמים הלומדים מידי שבוע את כל שישה סדרי משנה.

באפשרותך להקדיש יום לימוד לעילוי נשמת יקירך תמורת 180 ₪ בלבד, ובכך לדאוג לנשמה ולהיטיב עמה ביום הזיכרון שלה. המשפחה מקבלת תעודה מרשימה המעידה כי למדו את כל שישה סדרי משנה לעילוי-נשמת יקירכם.

ל'כיכר-השבת' נמסר כיניתן להזמין לימוד משניות, באתר- www.mymishna.org