אאא

לקראת השנה החדשה, הספר "יומן משא" מעניק תוכנית עבודה לשנה הקרובה. יש בו שורת נושאים המחולקים לפי חודשים ובכל יום ממתינות לקורא משימה או תובנה מחכימה לחיים.

הספר נכתב על-ידי יועץ החינוכי ר' יוסף רבי יו"ר ארגון "ישיחנה", ומי שחיבר את רבי המכר "פלא אדם" לצעירים ו"חייך לנער" להורים.

הנושאים נבחרו מתוך ניסיון רב בשנים של ייעוץ והקשבה לאלפי צעירים ולאשר על ליבם. מתוכם לוקטו הקשיים המלווים כל בן תורה ובת סמינר ונפרסו כעצות מחכימות בנושאי חברה, לימודים, ביטחון עצמי, שמחה, רוחניות, צמיחה אישית ועוד.

הספר (415 עמודים) נכתב כיצירת אומן באופן המשריש את המסרים בליבו של הקורא ומוביל לשינוי מהותי בהליכותיו. הספר מלווה כחבר קרוב את המתבגר, מאמין בו ולוקח אותו אל תובנות שישחררו את נפשו מכבלי הסביבה ויובילוהו לאמונה אישית בעצמו – תהיה אתה ולא מה שקבעו לך שאתה.

הספר שהיה לעיניהם של מחנכים וגדולי ישראל זכה לברכתם הנאצלת. אלה הוסיפו בשבח כתיבתו בדור בו כל בן תורה ובת סמינר זקוקים לספר הנוסך ביטחון ומעניק תרופה אמיתית לקשיי השגרה, החברה והשעה.

פרויקט "ישיחנה" הינו מרכז יעוץ המקבל פניות מצעירים והורים בתהיות החיים. את הפרויקט מלווים צוות יועצים חינוכיים הצועדים לאורם של גדולי ישראל ומעניקים את האפשרות לכל צעיר והורה לשוחח על נושאים שברומו של אדם. הפרויקט מפיק ירחון ובו פרקי ייעוץ ומחשבה וכן דיסקים וספרים החיוניים לכל בן תורה ובת סמינר.

להשיג בחנויות הספרים ובארגון "ישיחנה" - 057-312-1111