אאא

בישיבת הנהלת העיר ירושלים שהתכנסה אמש, אושר מינויו של יו"ר סיעת יהדות התורה בעיריית י-ם, יוסי דייטש, לסגן ראש העיר בשכר, מספר שבועות לפני שהיה אמור לקבל ממילא את התפקיד בשל הסכם הרוטציה בינו לבין יצחק פינדרוס, בסוף החודש הנוכחי.

בהודעה ששיגרה סיעת יהדות התורה, נאמר: "הרב יוסף דייטש הוכיח מאז כניסתו לכהן כחבר מועצת העיר את יכולותיו ואת כישרונו לייצג נאמנה את דבר היהדות החרדית בעיר הקודש, להיות שלוחם של רבבות אלפי ישראל תושבי העיר, להיות להם לפה ולאוזן במסדרונות העירייה בועדותיה ובאגפיה, להטות שכם לעזר וסיוע לכל פונה ולדאוג לרווחת הכלל והפרט. בדיבורו ובמעשיו מקדש שם שמים ומייצג נאמנה את דבר מנהיגי הדור גדולי ישראל שליט"א.

"ברכת שמים תלוונו בתפקידו, להמשיך ולפעול למען קדשי ישראל ולהעצים פעילותו החשובה בבריות גופא ונהורא מעליא, נשיאות חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, בכוחות רעננים ומחודשים לרווחתם ולטובתם של תושבי העיר.

"נוכח האתגרים הגדולים והחשובים העומדים בפנינו לשמירה על חומות קדושתה וציביונה של ירושלים עיר הקודש אנו משוכנעים כי מינויו של הרב יוסף דייטש יתרום לחיזוק עמידתה האיתנה של סיעת יהדות התורה על משמר קדשי ישראל".