אאא

מה זה י"ז בתמוז?

חמש פורענויות אירעו ביום זה:

א. נשתברו הלוחות הראשונים שהוריד משה.

ב. התבטלה הקרבת קרבן התמיד בבית המקדש. לא כתוב במשנה אם זה היה בבית ראשון או בבית שני.

ג. הובקעה חומת העיר ירושלים.

ד. אפוסטומוס שרף את התורה. אותו אפוסטומוס נחלקו בדעות אם היה מהיוונים ובתקופה החשמונאים או שהיה מהרומאים. והיכן שרף את התורה? רב אחא אמר שהיה זה על גשר ליד העיר לוד, וחכמים אמרו שהיה זה ליד העיר טרלוסה (כנראה ליד שכם).

ה. הועמד צלם בהיכל שבבית המקדש, בתלמוד ירושלמי נחלקו אם אפוסטומוס המוזכר לעיל הוא זה שהעמיד את הצלם, בתקופת בית שני, או שמא היה זה צלמו של המלך מנשה, ובזמן בית ראשון.

עקב הצרות הללו, קבעו חכמים תענית ציבור על כל ישראל בי"ז בתמוז, אבל לא החמירו בתענית כמו בתשעה באב, ולא גזרו לצום בלילה אלא רק ביום.

ממתי עד מתי צמים?

תחילת הצום הוא בעלות השחר, תלוי בערים השונות.

מי שער בלילה אסור לו לאכול החל מעלות השחר. מי שישן בלילה וקם מוקדם אסור לו לאכול אלא אם כן התנה (בינו לבין עצמו) לפני שהלך לישון שכוונתו לקום מוקדם ולאכול.

כניסת צום י"ז בתמוז תשע"ה: 04:16

צאת צום י"ז בתמוז תשע"ה: ירושלים: 20:16, תל אביב: 20:19, חיפה: 20:20, באר שבע: 20:16 

 

יש נוהגים להחמיר ולצום עוד כ-12 דקות.

מי צריך לצום?

כל אדם בריא חייב לצום.

ילדים קטנים (לפני בר מצווה) פטורים מלצום, אבל ילדים שכבר מבינים את משמעות הצום והצער, ראוי לא לתת להם לאכול מעדנים וממתקים, אלא רק אוכל פשוט.

מעוברות ומניקות, פטורות מלצום, ואם הם חזקות ויכולות לצום ראוי לשאול רב אם צריכות לצום.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בחולים יש הרבה פרטי דינים והרבה מחלוקות וחילוקים, וראוי לשאול רב.

מותר להתרחץ?

אסור להתרחץ במים חמים, ובצוננים מותר. ולרחוץ פניו ידיו ורגליו מותר גם בחמים. דין זה כולל גם את אלו שפטורים מלצום.

רחיצת הפה מותרת למי שמצטער אם לא ישטוף את פיו, אבל יזהר לא לבלוע את המים.

מי ששכח בטעות ואכל, צריך להמשיך את הצום.

כל הדברים שאסורים בימי בין המצרים נאסרים החל משבעה עשר בתמוז, כולל שבעה עשר בתמוז עצמו, ובכלל זה לא לשמוע שירים, לא לקנות בגדים חדשים, לא לקנות כלים חדשים, ולא להסתפר

יהי רצון שיבנה בית המקדש, ולא נזדקק להלכות הללו כבר השנה.

יש לציין כי ההלכות במאמר אינם לכל הדעות ולכל המנהגים.