אאא

ביקור משפחתי ראשון לאסיר שלמה בניזרי: אשתו וששה מילדיו של השר לשעבר הגיעו היום בבוקר לכלא מעשיהו ברמלה ונפגשו עמו.

הביקור ארך כחצי שעה, לאחר סיפר בנו של שלמה, אריאל בניזרי: "זה קורע לב לראות את אבא, אותו ראינו תמיד בשיא תפארתו, כשהוא עם בגדי אסיר, בצורה כה בזויה. לא נשארה שם עין אחת יבשה", סיפר בניזרי הבן, "הלב נקרע, אדם שהלך תמיד באופן מכובד, פתאום רואים אותו ככה בבגדי אסיר, אי אפשר פשוט לראות את זה".

הבן נתנאל סיפר כי אביו מסר במהלך השבת ארבעה שיעורי תורה, עבר לפני התיבה ושר לאסירים שירים. "אבא סיפר שהיה נחמד וכיף בשבת".

הבן אריאל, ביקש להביע את זעם המשפחה: "אבא תרם למדינה ולסביבה גם כשהיה אדם חופשי, וגם כעת כשהוא אסיר. הוא נרדף על לא עוול בכפו, וההרגשה שלנו היא קשה מאד. אך התורה מחזקת ומחזיקה אותו. ב"ה יש לו אמונה איתנה מאד".