אאא

בעוד אסון התעופה שהתרחש השבוע ממשיך להעסיק את התקשורת העולמית, כאשר מטוס חברת התעופה הצרפתית "אייר פראנס" נעלם לפתע ממסכי המכ"ם כשעל סיפונו 216 נוסעים ואנשי צוות - בית דין פאריס נדרש לעסוק בשאלות הלכתיות הנגזרות מהאסון.

אב בין הדין וחבר נשיאות מועצת רבני אירופה, הגאון הרב ירמיה מנחם כהן שליט"א קיים דיון לאור החלטת משפחת אחד מתוך שני היהודים שהיו על המטוס, הר"ר שלמה אניז´אר ז"ל לערוך לו טקס אזכרה בשבוע שעבר, בבית הכנסת הגדול בפאריס, למרות שעדיין טרם נעשה זיהוי ודאי ובשטח נמצאו רק שרידי המטוס שהתרסק.

בית הדין קבע כי לכתחילה היה ראוי להמתין ולוודא כי אפסו סיכויים למציאת ניצולים וביניהם הר"ר שלמה ז"ל, ולפסיקת בית הדין בדבר היתר לאשתו להנשא, כפי שפסק הרמ"א באבן העזר, וכפי שנהגו במקרים דומים בעבר.

בין המפורסמים שבמקרים אלה הוא מקרה הצוללת דקר שטבעה בשנת 1968 מול חופי ישראל, אז התירו הרבנים לנשות הטובעים לשבת ´שבעה´ ולנהוג במנהגי אבלות רק לאחר פסיקה הלכתית שקבעה כי אפסו הסיכויים לניצולים וכי הנשים מותרות להנשא.

עם זאת, פסק בית הדין, כי במקרה הנדון, בדיעבד יש להסתמך על הכרעתם של גדולי פוסקי הדורות כמו ה"כנסת יחזקאל" שהובא ב"פתחי תשובה" וב"שבות יעקב", ויש להתיר לבנים לאמר קדיש ולנהוג יחד עם אמם בדיני אבלות.

בפסיקתו התייחס בית דין פאריס לחוות דעת ראשונית של מומחי תעופה, שקבעו כי המטוס התפוצץ עוד באויר, מאחר ושברי המטוס היו פזורים על פני רדיוס של כ-100 ק´´מ. ובמקרה כזה, הנוסעים הינם בחזקת שאינם בחיים, וקובעים זאת על פי רוב – שכן ברוב המקרים של מטוס שמתפוצץ הנוסעים נהרגים. ובמקרה הספציפי הנוכחי, שהמטוס נפל לאוקיאנוס לאחר שהתפוצץ הרי יש חזקה נוספת ברורה שהנוסעים אינם עוד בין החיים, מה שמכונה בהלכה "תרי רובי" - שני פעמים רוב שמכריע להיתר.

פסק הלכה דומה, עליו הסתמך בית הדין בפאריס, מופיע בספר שאלות ותשובות "יביע אומר" של הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א. שם נדרש הגר"ע יוסף לשאלה של טייס קרב ישראלי שנפגע מטיל ומטוסו התפוצץ ושבריו נפלו לים.

יצויין, כי בפני בית הדין הונחו שורה של ממצאים ועדויות, לרבות עדות ידיד של ר´ שלמה אניז´אר שליוה אותו בברזיל למטוס שהתרסק, וכן רשימת הנעדרים שפירסמה "אייר פראנס" הכוללת את שמו של המנוח. לגבי היתר האשה להנשא, קבע בית הדין כי עליה להמתין עוד זמן מה, אך לגבי דיני אבלות ואמירת ´קדיש´ יש להתיר, כאמור, מיידית בדיעבד.

בעקבות פסיקתו של הגרי"מ כהן, הרב הראשי לפאריס הרה"ג דוד משאש שליט"א שנכח אמש בטקס מסר לנוכחים, בשם בית הדין, כי בני המשפחה אמנם מותרים לשבת שבעה ולנהוג מנהגי אבלות אך אין הדבר מורה על היתר לאישה להנשא כדין אלמנה, וכי לכך יידרש בית הדין לדון שוב.