אאא

במעמד המרומם שהתקיים בהיכל בית המדרש הגדול דסערט ויז´ניץ בבני ברק ביום רביעי י"ג אלול באו לידי ביטוי ההצלחה המופלאה וההתעלות הנשגבה אליה העפילו תלמידי התלמוד תורה בשני עמודי עולם אלו, תורה ותפילה.

המעמד הוקדש לחלוקת פרסים לבוגרי וחניכי התלמוד תורה, שבמסגרת מפעל "מרבה חיים" למדו, חזרו ושיננו את כל מסכת בבא קמא על פרקיה ונבכי סוגיותיה ועמדו בהצלחה בכור המבחן לפני גדולי תורה והוראה לאחר סדרת חזרות ומבחנים מקיפה בין כתלי הת"ת, שהביאה לתוצאה הנפלאה: "ותלמודם בידם", ילדי החמד שיחי´ בכל מכמני המסכת, לאורכה ולרוחבה. תשובותיהם הקולעות וידיעתם הבהירה מפעימה עין כל.

מפעלים אלו הם פרי יוזמתו ונדבתו הברוכה של פטרון התלמוד תורה, הנדיב ר´ יעקב דב מרמורשטיין הי"ו, אשר ייסדם, טיפחם ומקדמם לעלוי נשמתו של אביו המנוח הרה"ח ר´ חיים בן ציון ז"ל, שביום זה חל היארצייט השישי לפטירתו.

הגאון רבי חיים מאיר וואזנר שליט"א, ראש ישיבת חכמי לובלין נשא דברים והפליג בשבח מעשיו הטובים של הנדיב.

לקול שירת התלמידים העניק הנדיב הדגול את פרסי הספרים יקרי הערך לתמידים המצטינים כשחיוך קורן נסוך על פניו ועל פניהם.