אאא

"הנשמה לך והגוף פעלך, חוסה על עמלך. הנשמה לך והגוף שלך ה' עשה למען שמך בעבור כבוד שמך כי אל חנון ורחום שמך".

שבועות אחרי שהחלו בקהילות ספרד באמירת הסליחות, ורגע לפני שקהילות אשכנז יצטרפו גם הם למנהג יצא צלם כיכר השבת (שמואל יוסף) אל מוקדי התפילה, לכותל, לבית-הכנסת 'עדס' ולבית מדרשו של הגאון הרב ראובן אלבז, ותיעד את אמירת הסליחות והתחנונים ערב הימים הנוראים.