אאא

שר הביטחון משה בוגי יעלון הגיע הערב (שני) לביקור במעונו של מרן האדמו"ר מבעלזא בירושלים וזאת על רקע הדיון בסוגיית ההתייצבות של בני הישיבות בלשכות הגיוס והכרעתם של גדולי ישראל בנושא.

האדמו"ר קיבל את יעלון שהגיע מלווה בח"כ ישראל אייכלר בכבוד רב, ודן עמו בנושא כאשר הוא משמיע באוזניו את דאגתו לעולם התורה.

יעלון סיפר לרבי מבעלזא על פגישתו לפני שבועיים עם חברי הכנסת החרדיים ועל המסמך הכתוב שיצא בעקבות אותה פגישה, כשהוא שב על הבטחתו לפעול מתוך הידברות מוסכמת עם ראשי הציבור החרדי.

"הבהרתי לחברי הכנסת", סיפר יעלון "כי דבר לא ייעשה חלילה מתוך כפייה אלא רק מתוך תיאום עמדות". יעלון שב על הכרזתו כי לא יהיו כל מסעות שכנוע ושטיפת מוח במטרה להוציא את בני הישיבות מספסלי עולם התורה.

לסיום, שיבח האדמו"ר את הצהרתו של יעלון כי לא ייערכו בדיקות רפואיות לבחורי הישיבות הצעירים המתייצבים בלשכות הגיוס, וביקש ממנו להמשיך לפעול למען בני הישיבות.