אאא

שר הביטחון משה בוגי יעלון בירך היום על ההסכמות שהושגו בנוגע לקיצוץ בתקציב הביטחון ואמר: "מדינת ישראל נמצאת במציאות כלכלית לא פשוטה, ואנו במערכת הביטחון מחויבים לשאת בנטל ולהשתתף במאמץ לסגירת הגירעון הרב שנוצר. איננו אי בודד במציאות שנוצרה".

"במהלך המשא ומתן עמדנו על כך שעל אף האילוצים התקציביים, מערכת הביטחון וצה"ל יעבדו לפי תוכנית רב שנתית, שתחילתה כבר בשנת העבודה הקרובה וסיומה בשנת 2018. יש לכך משמעות רבה מבחינתנו, מאחר ובדרך זו נוכל לפעול לפי קו שנתווה לעצמנו לאורך תקופה. אין ספק שנדרשים שינויים בבניין הכוח הצבאי נוכח הטלטלה האזורית וההזדמנויות הטכנולוגיות. התעשיות הביטחוניות מעמידות לרשותנו יכולות אדירות. נעשה מאמץ לא לפגוע בהתעצמות, בין היתר באופן כזה שנוכל לפרוס תשלומים על פרויקטים למשך זמן רב יותר" אמר שר הביטחון. 

לדברי יעלון: "מדינת ישראל ניצבת בשנים הקרובות בפני אתגרים ביטחוניים משמעותיים שמחייבת אותנו לפעול באחריות ובשיקול דעת. אל לנו להקל ראש באיומים הקרובים והרחוקים, בתוך הגבולות ומעבר להם. ההתמודדות עם מציאות כלכלית מורכבת היא אתגר נוסף, רב משמעות".

"בשנים האחרונות מופנות טענות שונות כלפי אנשי הקבע ואזרחים עובדי צה"ל, הקשורות בשכרם ובתנאי הפנסיה שלהם. אנשי הקבע ואזרחים עובדי צה"ל הם הנדבך המרכזי שמפעיל את צה"ל ומערכת הביטחון, ולא אסכים לפגיעה בשמם הטוב. הם עובדים ימים כלילות, שעות על גבי שעות, לעיתים מזומנות תוך הקרבת חיי המשפחה שלהם, למען ביטחונה של מדינת ישראל, ועלינו להוקיר להם תודה על כך, שתתבטא גם בתנאיהם".

"באופן שונה משנים עברו, המשא ומתן בינינו לבין משרד האוצר עבר באופן ענייני ונטול השמצות, מאחר ובסיפור הזה אין מנצחים ומפסידים. ביטחונה של מדינת ישראל הוא הדבר החשוב כאן. כבר בתחילת הדרך סיכמתי עם שר האוצר יאיר לפיד שננסה לפעול בצורה הוגנת גם אם ישנם חילוקי דעות מהותיים, והיו כאלו לא מעט לאורך הדרך. על כך הערכתי". אמר שר הביטחון