בעוד העיסוק סביב גזירת הגיוס נמשך, שר הביטחון משה בוגי יעלון שוקל לבטל אלפי צווי גיוס שאמורים להישלח לחרדים בחודש אוגוסט הקרוב. כך עולה מתשובת המדינה לעתירה שהגישו ארגונים חילוניים לבג"צ. 

מהודעת המדינה שהוגשה היום (יום ה') לבית המשפט, עולה כי השר יעלון שוקל לבטל אלפי צווי גיוס שיועדו לבני ישיבות, בנוסף עולה מהתשובה, כי באם הממשלה לא תצליח להעביר את חוק הגיוס עד סוף חודש אוגוסט, תישקל דחיית גיוסם של אלפי חרדים לצה"ל.  

בתשובת המדינה נאמר: "בהתאם למתווה הגיוס הוצאו אלפי צווים הקוראים לתלמידי הישיבות - ילידי שנתונים 1994 ו-1995 - להתייצב לשירות סדיר, כשראשוני המתגייסים אמורים להתייצב החל מ-18 באוגוסט השנה",

עוד נאמר: "במצב הדברים הנוכחי, לאור הצעות החוק המשנות באופן מהותי את המצב המשפטי החל בעניינם, נשקלת האפשרות לדחות את מועד קריאתם להתייצב לשירות".

"מדיניות לפיה יגויסו תלמידים אלה, בשלב זה, אינה עולה בקנה אחד עם הצעת החוק הממשלתית, ואף עלולה לסכל את מאמצי הממשלה להוביל הסדרה של הנושא כמוצע במסגרת חקיקה ראשית".

עו"ד גלעד ברנר שייצג את העותרים לבית המשפט אמר בתגובה: "דחיית הצווים, אם תקרה, תיעשה בחוסר סמכות ובניגוד מוחלט לפסיקות קודמות של בג"ץ. זו תהיה החלטה שלא שווה את הנייר שתודפס עליה וטוב יעשה השר יעלון אם יימנע מכך".

אחת הסיבות שהובילו את משרד הביטחון לשקול את ביטול הצווים לאלפי צעירים חרדים, נבעה מהרצון להגיע להסכמות עם הציבור החרדי. בתשובת המדינה כאמור מצויין כי באם יוחלט לגייס את אותם צעירים, הרי שהמדיניות "עלולה לסכל את מאמצי הממשלה להוביל הסדרה של הנושא".