אאא

בערב החג סיירו חברי ועדת המשנה של ועדת חוץ ובטחון בראשות יו"ר הקואליציה ח"כ זאב אלקין, במודיעין עלית.

בסיור השתתפו גם בכירי דגל התורה ובהם יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני, ח"כ הרב אורי מקלב, יו"ר ועדת הכנסת ח"כ יריב לוין וחברי הכנסת עזרא, אלדד, חוטובלי ובן ארי, לצד יועץ ראש הממשלה להתיישבות מר גבי קדוש.

מי שנעדר מסיור היה ראש העיר יעקב גוטרמן.

במהלך הסיור חברי המשלחת סקרו את הפגנות הפלסטינים והחלטת בג"ץ שבעקבותיה נערכים עבודות של משרד הביטחון באזור המזרחי של העיר לשינוי תוואי גדר ההפרדה תוך צמצום השטחים העתידיים של מודיעין עילית.

נלווה לחברי המשלחת אל"מ עופר הינדי, ראש מנהלת קשת צבעים האחראית על בניית וקביעת מיקומה של הגדר. הם התקבלו על-ידי סגן ראש העיר, הרב יעקב ולנשטיין.

חברי המשלחת השתוממו כשנודע להם כי ניתן לקיים את פסיקת בג"צ מבלי לפגוע באדמות שהם בבעלות יהודית. הם דרשו לעצור את העבודות בשטחים הרלוונטיים עד לכינוסה של הועדה בתקופה הקרובה והעברת המלצותיה לשר הביטחון,

יצויין כי בסיור השתתף גם ר' שלום וסרטיל, שדרש לשנות את הגדר באזור שכונת ברכפלד.