אאא

אפשר לתמוך בהפגנות החרדים בירושלים כנגד פתיחת חניון קרתא, אפשר גם להביע הסתייגות מהדרך ומהצורה, שלטענת רבים קשורה בחילול שבת,

אבל המחזה שהתרחש אתמול בשעות אחר הצהרים, בעיצומו של יום השבת, הרתיח רבים מקרב הציבור הדתי.

קבוצה של דתים סרוגים, עמדו מול החניון עם שלטים בידיהם, כשהם תומכים בחילול שבת ובפתיחת המקום.

המפגינים נשאו שלטים: "לא להיכנע לטרור החרדי... חניון זה מופעל מכספי משלמי מיסים... ויחן שם ישראל".