אאא

סגן ראש עיריית ירושלים ומחזיק תיק פיקוח העירוני ישראל קלרמן וחבר מועצת העיר ומחזיק תיק מינהלים קהילתיים חרדים שלמה רוזנשטיין ערכו בימים האחרונים סיורים רבים ברחבי השכונות ובאזורי המסחר השונים יחד עם מאיר דדיה מנהל הפיקוח העירוני בכדי לעמוד מקרוב אחר פעילות הפיקוח והאכיפה המתבצעת על ידי עובדי העירייה.

סגן ראש העיר ישראל קרלמן וחבר המועצה שלמה רוזנשטיין שיבחו בסיוריהם את גישת העבודה של 'הפיקוח העירוני' אשר הוכיחה את עצמה והציבור ברובו נשמע להוראותיו. וזאת בהמשך למדיניות עליה סוכם בישיבת הערכות לקראת תקופת החגים בעיריית ירושלים בהשתתפות אישי הציבור, בכירי העירייה ומנהלי האגפים הרלוונטיים הקשורים לשמירת הסדר הציבורי.

במהלך הישיבה קרא סגן ראש העיר ישראל קלרמן לאנשי הפיקוח העירוני להוריד את יד הברזל והאכיפה הקולקטיבית כבשנים עברו למען יוכלו הסוחרים לקיים את מכירת ד' מינים ושאר ענייני הסוכות, וזאת בתנאי שלא יפגעו ברווחת הציבור, ומאידך נקראו הרוכלים לא לנצל זאת כדי לגרום לבצע עבירות על החוק ולהשתלט על המרחב הציבורי. כך גם, בעניין הוצאת סחורה, אזורי פריקה וטעינה, שמירת הסדר והניקיון.

דבר נוסף מבורך עליו הוחלט בישיבת הערכות לקראת החגים, כי ללא תתאפשר כל רוכלות לאורך ציר מלכי ישראל בשכונת גאולה, ובמקום זאת יוקם במתחם שנלר- שוק לממכר ארבעת המינים וצורכי סוכות, זאת לאור ההצלחה בשנים האחרונות. מהלך אותו יזמו מ"מ ראש העיר יוסף דייטש. במקום נפתח שוק ענק ומרווח לארבעת המינים ומוצרי החג, שבו ביקרו עשרות אלפי איש, בשוק הוצע היצע אדיר של ארבעת המינים וכל צרכי החג.

יצוין, כי תושבים רבים ובעלי עסקים הודו על המדיניות החדשה אותה נוקטים מחלקת ' הפיקוח העירוני' בגיבוי מחזיק התיק ישראל קלרמן, אשר הלכו במקרים רבים לפנים משורת הדינים וזו כחלק מהתחשבות בציבור אשר עורך את קניותיו לחג. אך כאמור, כל זאת בתנאי שהדבר אינו מגיע על חשבון הציבור הרחב או תוך כדי העבירה על החוק.