אאא

בשבועות האחרונים נכנסו לתוקף הוראות הרפורמה בחוק התכנון והבנייה, שמטרתן להפחית את הבירוקרטיה וזמני ההמתנה לאישורים בגין עבודות בנייה פשוטות, כמו הקמת פרגולה, מחסן נייד, גדר, שער ומתקנים נוספים, וכן לפשט הליכים בתחום תכנון ובנייה באמצעות מתן זמן קצוב למדינה למענה לפניית האזרח ולאישור התוכניות.

פניות רבות הגיעו מתושבים רבים ברחבי העיר בנוגע לרפורמה וההנחיות המדוייקות בנוגע לתקנות החדשות.

נציגי ש"ס בעירייה, סגן ראש העיר צביקה כהן וחבר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מיכאל מלכיאלי, מנסים לפשט את ההליכים ועושים סדר בדברים.

לדבריהם, התקנות החדשות מאפשרות להקים - ללא צורך בהיתר בניה - שורה ארוכה של מתקנים ומבנים שבנייתם פשוטה יחסית, כגון פרגולות, גדרות, מחסומי חניה, שערים, מזגנים, דודי שמש, מחסנים מחומרים קלים ועוד.

מדובר בפריטים שבנייתם אינה מהווה הפרעה למרחב הציבורי, ולכן ניתן פטור מהיתר להקמתם.

השניים מתמקדים בעיקרי החוק הנוגעים לאמצעי הצללה ופרגולות הנותנות מענה לשמש היוקדת בחודשי הקיץ החמים ולקיום מצוות סוכה כהלכתה.

התקנות החדשות מגדירות פרגולות (המכונה בחוק "מצללה") כמבנה ללא קירות, הבנוי מחומרים קלים ותקרתו הינה משטח הצללה בלבד. כדי שהמבנה ייכנס להגדרת התקנות, נדרש שהמרווחים בין החללים האטומים של משטח הצללה יהוו לפחות 40 אחוז מהמשטח, ושהם יהיו מחולקים באופן שווה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

על פי התקנות החדשות, שטח הפרגולה שניתן להקים ללא היתר לא יעלה על 50 מ"ר או על רבע מהשטח הקרקע הפנוי ממבנים או משטח הגג, לפי הגדול יותר.

ניתן להקים ללא היתר בנייה גם גגון או סוכך, המוגדרים בחוק כאמצעי הצללה המחובר לפחות באחת מפאותיו למבנה, ובלבד שהגגון או הסוכך לא יבלטו מקיר המבנה יותר משני מטרים ושיבנו מחומרים קלים.

יצוין, כי למרות שהתקנות מאפשרות להקים פרגולה, סוכך או גגון ללא קבלת היתר, אך יחד עם זאת לגבי סוכך או גגון ששטחם עולה על 20 מ"ר ופרגולה בכל גודל שהוא, צריך למסור הודעה לרשות הרישוי תוך 45 יום ממועד ביצוע העבודה ולצרף להודעה אישור של מהנדס מבנים על עיגון הפרגולה הגגון או הסוכך ועל יציבותם.

כהן ומלכיאלי מציינים כי ברפורמות ישנם גם תקנות הנוגעות לבניית גדרות ומחסנים והתקנת מתקנים קבועים שאינם זקוקים יותר להיתרי בניה, ולפרקי הזמן המירביים הנדרשים ע"פ חוק לקבלת מתן היתרי בניה.