אאא

מניתוח שערך משרד הבינוי והשיכון עולה כי הירידה הממוצעת במחירי הדירות הגיעה ל-8% בינואר 2012 בהשוואה למחירי השיא באפריל 2011, כלומר, תוך תשעה חודשים.

לפי נתונים ראשוניים שהגיעו למשרד, הירידה במחירים נמשכה גם בחודש בפברואר.

הירידה בולטת בדירות חדשות בשיעור של 11% תוך שבעה חודשים לעומת השיא ביוני2011. בדירות מיד שנייה הירידה הינה בשיעור של 6% לעומת השיא באפריל 2011 (תשעהחודשים). המחיר הממוצע לדירה עמד בינואר 2012 על 1.109 מיליון שקל, כאשר דירה חדשהעלתה 1.365 מיליון שקל בממוצע ומחיר דירת יד שנייה עמד על 1.02 מיליון שקל.

בתגובה לנתונים מסר היום שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס: "אני מברך עלהמשך מגמת ירידת המחירים. זו תוצאה ישירה של המדיניות שהובלתי להגדלת היצע הקרקעות מאז כניסתי לתפקיד בכדי להקל את מצוקת הדיור, להוזיל את המחירים ולהשפיע על שוק הנדל"ן.

"הגדלת היצע הקרקעות למגורים הביאה לשיא של עשור בהתחלות הבנייה ולכ-80 אלף דירות הנמצאות בשלבי בנייה פעילה, המספר הגבוה ביותר זה 12.5 שנים (יוני 1999). ההיצע מנצח את הביקושים ומוריד מחירים.

"הגדלת היצע הקרקעות משפיעהיותר מכל התכניות והצעדים האחרים על מצב שוק הדיור והיא תורמת בראש ובראשונהלזוגות הצעירים ולחסרי הדירה. מדיניות זו תימשך בשילוב כלים נוספים כמו דיור להשכרה ודיור במסלול מחיר למשתכן ב-50% הנחה ממחיר הקרקע לזוגות צעירים".

עיבודי מחירי הדירות בוצעו באגף מידע וניתוח כלכלי במשרד הבינוי והשיכון לפי עסקאות שנרשמו ברשויות המסים. הנתונים לחודשים האחרונים אינם סופיים ועשויים להשתנות לאור קליטת דיווחים נוספים על עסקאות. העיבודים אמורים לתת סדרי גודל ואינדיקציה בלבד, מבוססים עלנתוני אמת של כ-80% מסה"כ העסקות ומהווים ממוצע חודשי.