אאא

שר הפנים הרב אלי ישי חתם הבוקר (שני) על שני תיקונים לתקנות התכנון והבניה, שמטרתם היא הקלה על הליכי קבלת היתר בניה במקרקעין הנמצאים בבעלות המדינה. ההחלטה של השר ישי באה בעקבות דיונים שהחלו במשרד עוד בתקופתו של השר שטרית, ועסקו בצורך לפשט את הליכי התכנון על מנת להסיר חסמים בירוקרטיים בהליכים אלו.

השר ישי הסביר, כי התיקון הראשון מבטל את ההבחנה שהיתה עד כה בין קבלת היתר בנייה על-ידי חוכר רשום של הקרקע לבין חוכר שאינו רשום כחוכר לדורות, ובכך לבטל את האפלייה שהיתה נהוגה עד כה. התיקון השני מאפשר לוועדות התכנון והבניה לדון בבקשה לקבלת היתר בניה טרם ניתן כתב הסכמה מאת המנהל, כפי שהיה נהוג עד כה.

על-פי התיקון, הסכמתו של מנהל מקרקעי ישראל תידרש רק בשלב הסופי של קבלת ההיתר ותהווה תנאי לקבלתו. התיקון מפשט את ההליכים בכך שהוא מאפשר לבעל הזכויות לפעול בשני המישורים במקביל בלא צורך להמתין לתשובת המנהל קודם הגשת הבקשה להיתר בניה.