אאא

ח"כ אלי ישי הודיע למרן פוסק הדור הרב עובדיה יוסף, כי החוק לא מאפשר לו לשמש כיו"ר רשת מעיין החינוך התורני של ש"ס ו'אל המעיין'.

ישי הגיש לרב חוות דעת של היועץ המשפטי של הכנסת לפיה אסור לו לשמש כיו"ר מערך החינוך בזמן כהונתו כחבר כנסת.

יו"ר ש"ס לשעבר הבטיח שיסייע למי שיקבל את התפקיד המדובר.

הודעתו של ישי באה שבועיים לאחר החלטתו של מרן פוסק הדור הרב עובדיה יוסף למנות את אריה דרעי ליושב ראש תנועת ש"ס. במקביל הוחלט כי ישי יכהן כיו"ר מערך החינוך, אך ישי בקש עשרה ימים לבדוק את ההצעה.

כאמור, היום השיב ישי כי חוקית לא יוכל לכהן בתפקיד.

עד כה מסרב ישי להתראיין לכלי התקשורת, ותגובתו להחלטת מרן הגר"ע יוסף טרם נשמעה.

בשבוע שעבר פורסם סקר, ממנו עולה כי 89% ממצביעי ש"ס סבורים כי החלטתו של מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף למנות את אריה דרעי ליושב ראש ש"ס מוצדקת.

בסקר שנערך עבור ערוץ הכנסת נשאלו מצביעי ש"ס: "את מי אתם מעדיפים בתור יו"ר ש"ס?" התוצאה הייתה ברורה: אריה דרעי 56% . אליהו ישי 11%. אף אחד מהם 33%.

על השאלה: "האם צדק הרב עובדיה יוסף כשהחליט להעדיף את דרעי במקום ישי?", התוצאה הייתה: צודק 89%. טועה 0%. לא יודעים 11%.

מחצית ממצביעי ש"ס סבורים כי על דרעי להמשיך בדרכו של ישי, בקו הימני. משתתפי הסקר נשאלו: "אלי ישי הוביל קו מדיני ימני, האם על דרעי להמשיך בקו זה?": כן 50%. לא 20%. לא יודעים 30%.

עוד נראה, כי רוב מצביעי התנועה הספרדית מסכימים עם דרכו של דרעי התומך בהצפת 'השד העדתי' בכל פעם מחדש: "האם אריה דרעי צודק כשהוא שב ומציף את "השד העדתי"?" נשאלו המשתתפים. וענו: צודק 60%. לא צודק 30%.