אאא

שר הפנים ח"כ אלי ישי תוקף את הממשלה הנכנסת, ואומר כי: "נתניהו שבוי בתוך צינוק".

בהודעה שהוציא הערב השר ישי כתגובה לממשלה המסתמנת, כתב: "הייתה אפשרות של יצירת קואליציה משותפת, ממשלה שהייתה משקפת את כלל האוכלוסיות בחברה הישראלית, להתמודד על כלל הבעיות והמחלוקות ולפתור אותן".

לצערי" כתב ישי: "אלו שהבטיחו לעם "פוליטיקה חדשה", התבררו בסופו של דבר כבוגריו המצטיינים של החוג ל"סחיטות פוליטיות", רוצים לראות ממשלה בלי חרדים ויהי מה. החרדים אינם קבוצה לצד החברה הישראלית, הם חלק ממנה כמו: הקיבוצניקים, החילוניים, העולים ושאר הקבוצות בחברה".

"את הבדלי הגישות והבעיות פותרים בהידברות והבנה, ולא אחד על גבו של השני. צר לי כי המצטרפים החדשים רחוקים מלהפנים זאת. הם תמיד יהיו פוליטיקאים אך לעולם לא מנהיגים".

ישי עקץ את נתניהו וכתב: "קשה לי לראות מציאות בה רה"מ יוכל להנהיג את המדינה על שלל גווניה בעודו שבוי בצינוק הגחמות והשינאה שנבנה ע"י הציר החדש. ולאנשי הרשימה המשותפת, בנלפיד, ברכות על הקמת המפלגה החדשה, צר לי שאין לכם במשותף יותר מאשר שינאת האחר. אתם הדוגמא הטובה ביותר, בראייה עכשוית והיסטרית, מה אחים לא עושים זה לזה".