אאא

קבוצת ישראכרט, המאגדת תחת קורת גג ניהולית ותפעולית משותפת את חברות: ישראכרט, יורופיי (יורוקרד) ישראל ופועלים אקספרס, פרסמה היום את הדו"חות הכספיים ליום 31 במרץ 2009

הרווח הנקי לאחר מס ברבעון הראשון של 2009 הגיע ל –42 מיליון ש"ח לעומת 41 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

רווח הקבוצה ברבעון הראשון של 2009, לפני מיסים בתוספת תשלומים לבנקים, הגיע ל – 161 מיליון ש"ח לעומת 174 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של % 7.

סך כל ההכנסות הגיעו ברבעון הראשון של 2009 ל- 343 מיליון ₪. לעומת 342 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

התשלומים לבנקים ברבעון הראשון של 2009 הגיעו ל- 106 מיליון ש"ח לעומת 117 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של % 9.

אירית איזקסון, יו"ר ישראכרט, אמרה היום בהתייחס לתוצאות הכספיות: "המשבר העולמי והירידה בתוצר הגולמי בישראל ברבעון הראשון נתנו את אותותיהם גם בענף כרטיסי האשראי בישראל. למרות כל זאת הצליחה ישראכרט לשמר את ההכנסות ואת שורת הרווח הנקי".

עוד הוסיפה אירית איזקסון כי החברה תמשיך לרכז מאמצים בהגדלת מתן האשראי החוץ בנקאי, תוך שיכלול תמידי של המערכת לניהול סיכונים".

דב קוטלר, מנכ"ל ישראכרט, אמר היום עם פרסום הדוחות הכספיים של החברה: "ענף כרטיסי האשראי מתמודד בימים אלו עם התקופה הקשה ביותר שידע בעשור האחרון. לצד סיכוני אשראי גם קשיי נזילות וירידה בצריכה הפרטית בהיקף של 4.3% .

למרות זאת התוצאות הכספיות שמציגה היום ישראכרט הינן הישג.

עודף הכנסות על הוצאות הינו רווח החברות לפני מסים בתוספת תשלומים לבנקים.

* מחזור הקניות של קבוצת ישראכרט, המאגדת תחת קורת גג ניהולית ותפעולית משותפת את חברות ישראכרט, יורופיי ופועלים אקספרס, הגיע ל- 18.3 מיליארד ש"ח, לעומת 18.1 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 1%.

* מספר הכרטיסים נכון ל- 31 במרץ 2009 עמד על 2.9 מיליון כרטיסים לעומת 2.8 מיליון כרטיסים ביום 31 במרץ 2008, גידול בשיעור של 5%.

* סך ההכנסות, הסתכמו ברבעון הראשון של 2009 ב- 343 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 342 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

* ההוצאות (לפני התשלומים לבנקים ולפני עמלות למנפיקים אחרים) הסתכמו ברבעון הראשון של 2009 ב- 163 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-149 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 9%.

* רווח החברות ברבעון הראשון של 2009, לפני מיסים בתוספת תשלומים לבנקים, הגיע ל- 161 מיליון ש"ח לעומת 174 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 7%.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

* התשלומים לבנקים עמם קשורה קבוצת ישראכרט, הסתכמו ברבעון הראשון של 2009 ב- 106 מיליון ש"ח, בהשוואה ל- 117 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון בשיעור של 9%.

* הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2009 הגיע ל- 42 מיליון ש"ח לעומת 41 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

* סך כל המאזן המצרפי של החברות בקבוצה ביום 31 במרץ 2009 הסתכם ב- 12.1 מיליארד ש"ח לעומת 11.5 מיליארד ש"ח ביום 31 במרץ 2008, גידול בשיעור של 5%.

* סך כל ההון המצרפי של החברות בקבוצה ביום 31 במרץ 2009 הסתכם ב- 1,184 מיליון ש"ח לעומת 941 מיליון ש"ח ביום 31 במרץ 2008, גידול בשיעור של % 26.