אאא

בשבוע האחרון הפיצו שוב אלמונים בבתי הכנסיות באזור המרכז ובעיר בני ברק 'פשקווילים' ארסיים מלאי דברי זילות ורעות רוח בגנותו כביכול של גדול הדור מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן.

באחד מבתי הכנסיות אף זוהו חלק מאותם צעירים וכעת שוקלים העסקנים לפנות למשטרה ולהגיש תלונה על המעשה החמור.

בתוך כך, במהלך התקופה האחרונה הגיע אחד ממקורביו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים 'נייבסקי אל מעונו ופנה אליו בשאלה, האם לכל אלו המלעיזים, שמעיזים לדבר סרה - על פי לשונו - כנגד גדול הדור ראש הישיבה יש דין של "ספק אפיקורס" ויש להתייחס אליהם כך, על כל המשמעויות הלכתיות של הדבר.

מרן הגר"ח קנייבסקי הרהר קמעא וענה בפשטות: "יש להם דין של 'ספק משוגע'". כשכל הנוכחים הבינו את המסר העמוק.

בעבר אף הובא בעיתון "יתד נאמן" תשובה דומה אותה ענה הגר"ח קנייבסקי למישהו ששאל כיצד יש להתייחס לאלו המעליבים במלאכי אלוקים ומדברים כנגד מרן הגראי"ל שטיינמן.

מרן הגר"ח חייך והניף את ידו בביטול כאומר: "מי הם אותם אלו שחושבים את עצמם בכלל לדבר על מרן ראש הישיבה".