אאא

במסגרת חוברת הלכתית שמפרסם ארגון הרבנים המתירני "בית הלל" לקראת חג הסוכות, עולה נושא קבורת חייל גוי לצד חייל יהודי, נושא שעלה לכותרות במהלך השנה הקודמת לא פעם, וזוכה כעת לגישה הלכתית שונה וחדשנית מצד רבני הארגון. 

בתשובה שפרסמו אנשי בית המדרש ההלכתי של 'בית הלל', נכתב כי יש לנהוג אחרת מההלכה האוסרת קבורת גויים בבית עלמין יהודי, וזאת במצב שהנקבר הגוי מסר לכאורה את נפשו למען עם ישראל במסגרת שירות בצה"ל.

"יש שהגדירו את רובם של תושבים שאינם יהודים במדינת ישראל כ"גרי תושב", כותבים רבני הארגון בהקדמה לתשובה ההלכתית, "ובהתאם לכך טענו כי ישנה אפשרות ואולי אף חובה הלכתית לתת זכויות חברתיות וכלכליות מלאות גם ללא יהודים אזרחי מדינת ישראל".

"אחרים טענו", מוספים הרבנים, "כי לאור התלות המסוימת שיש למדינת ישראל במדינות העולם מוגדר מצבנו כזמן אשר בו "אין יד ישראל תקיפה" וממילא אנו מנועים מליישם את ההלכות המבחינות בין יהודים ללא יהודים כי יישום כזה עלול לפגוע בבטחונה של מדינת ישראל ובחוסנה, והוא עלול להביא למצב של פיקוח נפש, במיוחד עבור יהודים וקהילות יהודיות בחו“ל".

הרבנים מזכירים בהמשך גישה נוספת, ולפיה ההבחנות הנדרשות בהלכה בין יהודים ללא יהודים, "אמורות כלפי לא יהודים שאינם ’גדורים בדרכי הדתות‘. לעומת זאת, כאשר מדובר בלא יהודים שגדורים ב‘דרכי הדתות‘ ושומרים על ערכי מוסר וצדק אין מקום להבחנות אלו או לפחות לחלק ניכר מהן".

"לכל השיטות" מסכמים רבני הארגון, "יש מקום להבחנה והבדלה בין לא יהודים שנאמנים למדינת ישראל ושומרים על החוק לבין אויבי מדינת ישראל החפצים ברעתה ומעודדים טרור נגד אזרחי המדינה".

לעצם העניין, התייחסו בבית הלל לשאלות ספציפיות, כמו קבורת חייל גוי בבית עלמין יהודי, ואמרו: "מנהג ישראל מקדמת דנא, שאין קוברים יהודים לצד אלו שאינם יהודים. המקור להלכה זו הוא: ’שאין קוברים צדיק אצל רשע‘. פשוט הדבר שלא ניתן להגדיר כ“רשע“ חייל לא-יהודי שנלחם ומסר את נפשו למען עם ישראל".

"הפרדה בין חיילים לאחר מותם ע“פ דתם, עשויה לפגוע בחוסן הלוחמים ובאחדותם" כתבו רבני הארגון הליברלי. "על כן  יש מקום להתיר לקבור חיילים לא יהודים שמסרו נפשם למען  עם ישראל לצד חבריהם היהודים בבית הקברות הצבאי".