אאא

בדיון במליאת הכנסת אודות תקציב המדינה, התייחס יו"ר ועדת הכספים למציאות שיוצר תקציב 2009-2010.

בדבריו הדגיש כי הקואליציה הנוכחית חברתית הרבה יותר מקודמתה, וביקש מחבריו במליאה, כי למרות האחריות המוטלת על שכמם ומחייבת את אישור התקציב, ינהגו ברגישות כלפי השכבות החלשות שמוצאות את עצמן נפגעות פעמיים. פעם אחת בגלל המשבר, ופעם נוספת בשל הגזירות הטמונות בתקציב ובחוק ההסדרים.

"מהאוצר נדרשת בעת הזו, רגישות יתרה. עליו לחפש ולמצוא פתרונות ולהציג בפני הציבור ונציגיו חלופות נוספות שיצמצמו את הפגיעה בחלשים", אמר יו"ר הוועדה, הרב משה גפני.

הוא הציג גם בפני המליאה את הרעיון שהעלה נשיא המדינה והוצג קודם לכן בוועדת הכספים: מכירת קרקעות המדינה שאינם בשימוש. בדבריו ציין היו"ר כי זוהי רק אופציה אחת שיכולה לסייע בצמצום הגרעון ובהקלת נטל הגזרות על הציבור. "האחריות כבדה מאד, אך מחובתנו לגלות רגישות חברתית ולסייע כמה שניתן לחלשים, לשנות סעיפים במידה ויהיה צורך, ולעשות כל שביכולתנו להפוך את התקציב לחברתי יותר, למרות המצב הקשה והצורך של כל חלקי האוכלוסייה ליטול באחריות כוללת", סיים גפני.