אאא

נסיעה לקברי צדיקים היא סוגיה הלכתית מורכבת. ניסינו ככל יכולתינו לבדוק מה מותר מה אסור. וגילינו כמה דברים מעניינים.

* * *

בשאלות ותשובות משפטי צדק, מהגאון רבי שמואל גרמיזאן כתב כך:

איני יודע איזו מצווה יש ללכת ולהשתטח על קברי צדיקים. וכל שכן שאין מצווה להסתפר ליד קברי צדיקים. אמנם, מי שנדר שילך לקברות צדיקים להתפלל, משמע קצת שזה נדר של מצווה (אולי בגלל התפילה).

מאידך, כתב בשערי תשובה, שמי שנמצא בארץ ישראל ונפשו מתאווה ללכת להתפלל על קברי צדיקים בחו"ל, מותר לו ליסוע לחוץ לארץ אם בכוונתו לחזור מיד, למרות שסתם אסור לצאת מארץ ישראל.

בילקוט יוסף כתב שיש מצוה להשתטח על קברי צדיקים, אבל רק בתנאי שאינו מתבטל מעבודת ה' ומלימוד התורה על ידי זה.

כלומר - חלק נכבד מהפוסקים סוברים שאין שום מצווה ללכת לקברי הצדיקים, אבל למרות שאין מצווה בכך, אם מישהו מתעקש אין גם איסור, ומותר לו ללכת לקברי הצדיקים. אבל אפילו הפוסקים שסוברים שיש מצוה ללכת לקברי הצדיקים, ודאי שאין ללכת על חשבון עבודת ה', או כמובן וכמובן על חשבון בין אדם לחבירו, או על חשבון האשה או הילדים.

* * *

שאלה: יהודי שנוסע לקבר כל שהוא, ומתפלל ומבקש מהצדיק בקבור שם שיעזור לו, האם הוא עובר על האיסור "דורש אל המתים"?

תשובה: לדעת הרבה פוסקים, בהחלט הוא עובר על האיסור. כך דעת הש"ך, מהר"ח, ועוד רבים. אמנם, יש פוסקים שמתירים, כגון הב"ח ועוד.

* * *

שאלה: האם למת יש תועלת ממה שבאים לקברו?

תשובה: בספר חסידים כתב שיש למת הנאה מזה. אבל כמובן שההנאה היא רק אם מתפללים על המת, ולא אם מבקשים ממנו שיתפלל עלינו.

* * *

שאלה: הנוהגים על פי קבלה, מה עליהם לעשות?

תשובה: ודאי וודאי שכל מי שנוהג על פי קבלה אסור לו ללכת לבית הקברות, אלא רק לצורך קבורת המת. בכל האופנים האחרים ראוי לחשוש למה שאמר האריז"ל שבבית הקברות הקליפות נדבקות למי שבא לשם.

* * *

שאלה: האם יש הבדל בין ימות החול לשבתות וימים טובים?

תשובה: בוודאי ובוודאי. גם מי שמתיר ללכת לקברים, אינו מתיר אלא בימות החול, אבל בשבת ויום טוב אין ללכת לקברים כלל, ואפילו לא לקברי צדיקים. בדברי יואל כתב, שלמרות (שלשיטתו) אין ללכת לקברי צדיקים, אין למחות ביד מי שהולך, אבל מי שהולך לשם בשבת או ביום טוב ראוי למחות בידו.

וכך כתב רבי חיים ויטאל בשער הגלגולים: גם ציוה אותי וכו', ושלא אלך לא בשבת ולא ביום טוב ולא בראש חודש (לקברים) כי נפשותם עולות למעלה ואינם מושבות על הקבר.

* * *

שאלה: האם יש הבדל בין כל השנה לראש השנה?

תשובה: גם מי שמתיר כל השנה, וודאי וודאי שאוסר בראש השנה. קודם כל, כי זה יום טוב, וכמו שנאמר לעיל. ונוסף לזה, גם בראש חודש נהגו שלא לבוא לקברים. בבית יוסף כתב בשם הכלבו, שאפילו ביום השביעי לפטירת אדם, שנוהגים ללכת לקברו, אם זה יוצא בראש חודש אין ללכת.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

* * *

שאלה: החלטתי למרות הכל להתעלם מכל מה שנאמר וללכת לקבר בראש השנה, מה לעשות עם אשתי?

תשובה: קח אותה איתך. אשה יכולה בדיוק כמו גבר לטבול וללכת להתפלל על הקברים (בזמנים שמותר, וכמו שנכתב למעלה). כמובן, הכל בהפרדה מלאה.

* * *

אז מה היה לנו? לא ברור בכלל שיש עניין ללכת לקברים. אבל גם אם כן, עדיף לא בחג, וודאי וודאי לא בראש השנה. ובכלל, בחגים הצדיקים יוצאים מהקבר, כך שהם בכלל לא שם....

יש לכם הארות הערות או גערות? רוצים כתבות על תחום מסויים? רוצים לקלל אותנו כדי לקצר לנו את הגהנום? לכל זה ועוד תוכלו לפנות למייל: yb@kikar.net