אאא

העיתון "יתד נאמן", ביטאונה של תנועת "דגל התורה" הליטאית בראשותו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן יוצא הבוקר (חמישי) בכותרת דרמטית במיוחד המהווה רמז נוקב וברור כי יש קשר בלתי נמנע בין המלחמה בעולם התורה וחוק הגיוס הנורא שאושר אמש במליאת הכנסת לבין המלחמה הקשה בדרום הארץ וירי הטילים והרקטות לעבר היישובים.

בכותרת דו ראשית שחורה ובולטת תחת הפסוק: "אם בחוקותי תלכו - שתהיו עמלים בתורה - ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד", מופיעה הכותרת הכפולה, "מלחמה בתורה" לצד "מלחמה בדרום".

"אם בחוקתי תלכו", נכתב בכותרת המשנה, "חוק הגיוס שעבר אתמול בכנסת, ייחרט על לוח ליבו של העם היהודי לדיראון עולם. ממשלת הזדון של נתניהו-לפיד-בנט תשא על מצחה אות קין על הפיכתם של לומדי התורה לעבריינים פליליים ושליחתם לכלא בעוון לימוד תורה. בהיכלי התורה מתגבר לימוד התורה, הקול קול יעקב".

"אם בחוקתי תמאסו", נכתב בכותרת המשנה השנייה, "רוחות מלחמה נושבות בחוזקה. לראשונה מאז מבצע 'עמוד ענן' נורו עשרות טילים לדרום הארץ. אזעקות 'צבע אדום' מיבבות. רקטות נופלות בשטח בנוי. בחסדי ה' אין נפגעים. טנקים תקפו תשתיות טרור ברצועה. חיל האוויר תקף. הביטחון הולך ומתערער".

מתחת, נכתב חלקו השני של הפסוק: "אם בחוקתי תמאסו... ונגפתם לפני אויבכם... והבאתי עליכם חרב נוקמת".

בעיתון מובאים דבריו של מרן הגראי"ל שטיינמן המתבטא בחריפות רבה כי מאז ימי היוונים לא היתה גזירה כה קשה - לעקור תורה מישראל. "עכשיו שקבעו שהלומד תורה הוא עוון פלילי זה חמור עוד יותר כיוון שהגזירה נגזרה ע"י היהודים", הוסיף ראש הישיבה.

"אמרו חז"ל במגילה: 'לא מאסתים ולא געלתים לכלותם', לא מאסתים בימי יוונים, ולא געלתים בימי נבוכדנצר, לכלותם בימי המן, להפר בריתי איתם בימי פרסיים, כי אני ה' אלוקיכם, בימי גוג ומגוג. נקווה שגם היום יתקיימו הדברים", סיים מרן את דבריו החריפים ואמר: "והקדוש ברוך הוא יצילנו מידם והרשעה כולה כעשן תכלה ויעביר ממשלת זדון מן הארץ".

בשיחה אמש בפני בחורים "מתחזקים" עודד אותם הגראי"ל ללכת ללמוד בישיבה קדושה ואמר להם: "אל תדאגו, כל הרשעה כולה כעשן תכלה והתורה היא נצח ותתקיים לעולם".

יצוין עוד כי אמש הגיעה אל ביתו של מרן ראש הישיבה פנייה מקבוצת אברכים מלייקווד שבארה"ב שביקשו לדעת במה עליהם להתחזק לרפואתו של ידידם אברך של"ע חלה וזקוק לרחמי שמיים. מרן הגראי"ל השיב להם: "שיקבלו על עצמם כל בני החבורה להתפלל על ביטול גזירת הגיוס וזו תהיה בעזרת ה' זכות גדולה לרפואתו השלימה".