מימין: שער "משפחה". משמאל: המכתב
מימין: שער "משפחה". משמאל: המכתב

קוראיו הוותיקים של העיתון "יתד נאמן", בטאון ´דגל התורה´, שפשפו הבוקר (שני) את עיניהם בתדהמה. בעמוד השער, התנוסס מכתבו של לא אחר מאשר גאב"ד בית דין צדק בני ברק, הגאון רבי ניסים קרליץ.

במכתבו, יוצא הגר"נ קרליץ חוצץ נגד השבועונים החרדיים לסוגיהם. "כל השבועונים והחינמונים, כולל עיתון "משפחה", מסלפים ומטשטשים את השקפת תורתנו הקדושה שקיבלו מרבותינו, וחלילה להכניס עיתונים מסוג זה לבית, או לסייע בידם בכל אופן שהוא", כותב רבי ניסים קרליץ.

לצד מכתבו של הגר"נ קרליץ, הופיע מכתבם של מספר ראשי ישיבות, גם הוא נגד השבועונים, אשר גורמים "נזק רב לערכים נעלים ומקודשים אותם אנו עמלים להנחיל. על כן יש להתרחק מהם ומכל השבועונים למיניהם", לשון מכתב ראשי הישיבות.

הקוראים הוותיקים של הביטאון הליטאי יודעים היטב, כי במערכת העיתון ישנו וטו מוחלט על פרסום מכתבים של הגר"נ קרליץ. כדוגמא ניתן למנות את אי פרסום פסק ההלכה של רבי ניסים ומרן הגר"ח קנייבסקי, בדבר האיסור בשימוש בגז ביום-טוב - פסק שפורסם בכל העיתונים, למעט ב"יתד נאמן".

דוגמא נוספת לכך הוא המכתב על חשש ריבית בקרן השתלמויות, עליו חתמו גדולי ישראל בהם מרן הגרי"ש אלישיב, שלא פורסם ב"יתד נאמן", בשל חתימתו של הגר"נ קרליץ שצורפה למכתב. ודוגמאות נוספות לדבר, רבות הן מני ים.

מהלך מתוחכם

ל"כיכר השבת" נודע כי פרסום המכתב של הרב קרליץ ב"יתד", הוא שיאו של מהלך מתוחכם, פרי מוחם של בני הבית, שלא הותירו לאנשי "יתד" הרבה ברירה, כי אם לפרסם את המכתב.

כזכור, בגיליון החג של העיתון "משפחה" פורסמה כתבת פרופיל מרתקת וגדולה על הגר"נ קרליץ ובית דינו בבני ברק. מיד בערב החג עם יציאת העיתונים לחנויות, החלו מספר עסקנים, ממתנגדיו הבולטים של הגר"נ קרליץ - במאבק שיסודו במלחמה המתמשכת בישיבת פוניבז´, לפעול ולהחתים רבנים נגד השבועון "משפחה", בשל הכתבה שפרסמו על הרב קרליץ.

אותם עסקנים, החלו להסתובב בבתי הרבנים, להשמיע קול מחאה נגד השבועון החרדי וזאת במטרה להחתימם נגד העיתון. לאחר מאמצים גדולים הצליחו העסקנים לאסוף חתימות, אמנם פחות מן המצופה, אבל די חתימות בשביל לצאת במכתב מחאה.

אנשי ביתו של הרב קרליץ, להם נודע על המכתב הצפוי להתפרסם שמטרתו לפעול נגד הכתבה שנעשתה על רבי ניסים, מיהרו להדליף למערכת "יתד נאמן" מכתב של הגר"נ קרליץ, בו הוא עצמו כותב נגד השבועון "משפחה" ושאר השבועונים.

ב"יתד", שקידשו מלחמה נגד השבועונים החרדיים בכלל, ו"משפחה" בפרט, עטו על המכתב כמוצא שלל רב, ומיהרו לפרסמו בעמוד הראשי של העיתון, לצד המכתב של ראשי הישיבות, וזאת לאחר שנים רבות, בהם נאסר להזכיר את שמו של הגר"נ קרליץ מעל-גבי העיתון.

עתה, לאחר פרסום המכתב של הגר"נ קרליץ, גם אם יתפרסם מכתב נוסף של רבנים נגד השבועונים, שיסודו במחאה נגד הכתבה ב"משפחה" על הרב קרליץ, הרי שהוא נעקר מכל תוכן, בשל מכתבו המפורש של רבי ניסים נגד "משפחה".