אאא

ב"יתד נאמן" הביטו בעיניים כלות במוספים הגדושים שהציגו השבועונים החרדים בערב סוכות. עכשיו, כשהתחדשה הוצאת העיתון לאור עם תום החג, פותח הבטאון במתקפה חזיתית נגד השבועונים.

"רבנים ומחנכים מתריעים מפני ההתדרדרות המתמשכת בתכניהם השליליים של השבועונים שאין רוח חכמים נוחה מהם" - כך נפתחת הידיעה בגיליון ערב שבת של "יתד נאמן".

את מירב החיצים סופג דווקא השבועון "משפחה" שבערב החג הציג לקוראיו את מוסף הכלכלה "חרדים 2010" שעסק בנושא השתלבות החרדים בעולם התעסוקה.

ב"יתד נאמן" נטען כי הדברים הובאו בפני מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, ועל דעתו נכתב כי הינם פגיעה חמורה בדברים מהותיים ויסודיים.

גם השבועון "בקהילה" שהתהדר בפורמט חדש לכבוד החג, זוכה לביקורת חריפה בעקבות המוסף המיוחד שהפגיש אישים חרדים עם חילונים. חלקם, נכתב ב"יתד נאמן", הביעו את דעתם ההרסנית בעד גיוס בני הישיבות.

ולמי שלא ששבע, גם בעמוד המאמרים נמתחת ביקורת על השבועונים. כותב אלמוני בשם י"נ מכנה ב"יתד היום" את אנשי השבועונים כ"גייס חמישי", לא פחות ולא יותר.

וכל המרבה לתקוף את השבועונים, הרי זה משובח. במאמר נוסף שמתפרסם תחת הכותרת "חרדים לפרנסתם?" מצטט הרב ח"א לפידות מדבריהם של גדולי ישראל בכל הזמנים נגד השבועונים. שם, אגב, הם מכונים "שעטנז".

את הדובדבן שבקצפת הותירו ב"יתד" לקריקטוריסט הבית יוני גרנשטין. גרנשטיין הציג קומיקס מלהיב המספר את סיפורו של אברך חרדי העולה על רכב "השבועונים".

בשלבים הבאים הכובע והחליפה מתעופפים  לכל עבר וסופו של האברך ידוע מראש - הוא נראה חובש כיפה סרוגה, ממהר אל עולם העסקים לקול איחולי "בהצלחה" של השבועונים.