אילוסטרציה (צילום: פלאש 90)
תוכן גולשים
אילוסטרציה (צילום: פלאש 90)
תוכן גולשים
כתבה זו נכתבה על ידי גולש כיכר השבת. אין המערכת אחראית לתוכנה ו/או אמיתותה של הכתבה.

בעקבות מכתב ומחאת הרבנים בענין הגיור - בירור דברים

(בראש הענין הנני מוצא אל נכון להבהיר שכל הדברים הכתובים כאן הם על דעת הכותב בלבד)

כהרבה אנשים גם אני קראתי את המכתב שנתפרסם ביתד נאמן, ולצידו מאמר מערכת הזועק על אישור גוים כיהודים, דבר שיתד נאמן מנסה לתלות במורי ורבי גאון ישראל מרן הראש"ל הגרש"מ עמאר שליט"א, והרי לכם נוסח המכתב: רוח עועים שבה וחזרה לאשר גוים כיהודים, והננו פונים לכל מי שבידו למחות ולמנוע פריצת כרם בית ישראל, ולסכל אישור לגיור שאינו כהלכה בלא קבלת מצוות וכו´ וכו´.

קראתי את המכתב ותמהתי, מי הם המוחים, ונגד מה הם מוחים? הדבר הזה קומם אותי, את עיני מי מנסים לאחוז בהפצת מכתב זה, כביכול מרן הראש"ל הוא המיקל בענין הזה. מה שאינו נכון כלל ועיקר. לדעתי הם היו יכולים ללכת ולהחתים גם את מרן הראש"ל הגרש"מ עמאר שליט"א וגם הוא היה חותם ברצון על מכתב זה.

המכתב הזה נעשה ע"י עסקנים נלוזים המנסים לאחז את עיני הבריות, לבלבל את הצבור, כאילו מרן הראש"ל מקיל ביסודות היהדות הללו.

אני מבקש בזה להראות לצבור דברים שכתב מרן הראש"ל שליט"א בשו"ת שמע שלמה ח"ו חלק יורה דעה סי´ י"ב בשנת תשס"ד. וזה לשונו, בהא סליקנא ובהא נחיתנא, דקבלת המצות היא עיקרה של הגירות, ואם לא קיבל עליו מצוות, או שקיבלם בפני עצמו או בפני אחד או שנים אינו גר, עד שיקבלם בפני שלשה כשרים. וזה אפילו לדעת התוספות וסיעתו, דסברי מרנן שבמילה וטבילה מהני בדיעבד, אפילו שלא בפני שלשה, מ"מ הם מודים שבקבלת מצות שהוא עיקר הגירות, בעינן בפני שלשה כשרים דוקא, וזה מעכב אפילו בדיעבד. וק"ו להרי"ף והרמב"ם ז"ל, דאפילו במילה וטבילה, סבירא להו דבענין שיהיה בפני שלשה דוקא, וק"ו בן בנו של ק"ו לקבלת מצות, שצריך שיהיה בפני שלשה כשרים דוקא, ואם לא קיבלו מצות בפני שלשה כשרים אין כאן גירות כלל. וכל זה מבואר להדיא בדברי מרן ז"ל בש"ע הנ"ל.

ועל אחת כמה וכמה שאין מקום להעלות על הדעת ח"ו שקבלת מצות אינו מעכב, לא להרמב"ם ולא לפוסקים אחרים, כי זה הוא המהות והנשמה של הגירות, וכבר הוכחתי מלשונו הזהב של הרמב"ם ז"ל, שהוא מכנה את קבלת המצות, בשם גיור. וכן מבואר להדיא בדברי רבינו דוד עראמה ז"ל, ואין בזה שום פקפוק.

כה דברי המצפה לישועת ה´ בבא לציון גואל, ושב ה´ שבות עמו ברינה ושמחת עולם, וישבתם לבטח בארצכם, והשבתי חיה רעה מן הארץ, יגל יעקב ישמח ישראל בב"א. ( - מקום החותם). עד כאן דבריו מילה במילה בלא שינוי תג ואות, ובלא סילוף. והדברים מדברים בעד עצמם. ומאירים כעמוד אש לפני המחנה.

וא"כ אינני מבין נגד מי בדיוק נכתב המכתב, ומהם כוונת העסקנים העומדים מאחריו הלא אין החי יכול להכחיש את החי, דברים כתובים עלי גליון וספר זה כמה שנים. אבל נניח לזה כעת ונמשיך לפרט את השתלשלות העניינים.

מה באמת עומד מאחורי הגיורים הצבאיים?

יש עוד נדון אחר, באדם שלמד את הלימודים ונערך לגירות, ועבר גירות בפני בית דין, ותיכף אחר הגירות חזר לסורו, אם הגירות חלה או לא חלה. ובזה האריך מרן שם בסי´ י"ג לבאר את הדברים היטב, ולגבי גר כזה ההסתכלות עליו היא כ"מומר" שהרי בגיור שלו לא היה פקפוק, שהרי קיבל עליו עול תורה, אלא שאח"כ חזר לסורו. ובאמת מי האיש אשר בכחו לבא ולפסול גירות מעיקרא, ולומר על גר כזה שקידש אשה שקדושיו אינם קידושין, ולהוציא אשת איש בהיתר לשוק. חלילה חלילה!

ועתה נחזור שוב למכתב שכתב מרן הראש"ל שליט"א בענין הגיורים הצבאיים. מרן כתב שם שאי אפשר לבא להכליל ולשלול את כל הגיורים שנעשו בצה"ל. משום שהמגיירים פעלו כב"ד ועמדו בקשר עם הרבנות הראשית לישראל בכל דבר. וכיצד נבא אנחנו ונבטל למפרע כל גיור שנעשה בבתי הדין הצבאים (ואין בזה שום הכשר והסכמה לגיורים - אלא פשוט הוראה שאין להוציא את המתגיירים מכלל ישראל, ולנהוג באחריות בענין כבד שכזה, ותול"מ). והדברים ברורים לכל מבקשי האמת והצדק.

ועתה למכתב שנתפרסם! בואו ונראה מי עומד אחר המכתב, ואז תבינו בדיוק מהי כוונת העסקנים העומדים אחורי המכתב.

לפני שאסביר את דברי אקדים דבר קצר, הרב הראשי ה"יחיד" שטיפל בצורה היסודית ביותר בענייני הגיור הוא מרן הראש"ל הגרש"מ עמאר שליט"א. מבלי לפגוע ולהזכיר שמות, היחיד שתפס את כל הענין היה הוא.

ואכתוב לכם דברים שאני יודע בבירור גמור! מרן שליט"א ראה לפני כמה שנים את הנזק שנעשה מכורח המציאות בארצנו, שיש פה מאות אלפי גוים שעלו מרוסיה ומשאר ארצות והינם כסילון ממאיר וכנגע נורא המאיים להרוס ולעקור את כרם בית ישראל. כיום המצב הוא שגויים אלה לא מוסדרים ואין להם זהות מלאה, אינם רשומים לא כיהודים, לא כנוצרים, ולא כמוסלמים, ואין להם מעמד של אזרחים מן השורה. אינם יכולים לינשא בארץ כלל ועיקר, וחייבים להסדיר את מעמדם. והפועל היוצא מזה היא הנהירה ההמונית שלהם להתגייר, ועל ענין זה מבטיחות להם המפלגות כמו "ישראל ביתנו", שהם יסדירו את מעמדם, הן ע"י הפרדת דת ממדינה, הן ע"י "ברית הזוגיות" או ע"י גיורים המוניים.

יהדות התורה הכשילה את מהלך הגר"ש

מרן שליט"א שהוא רועה נאמן וצופה לדורות, הבין את הנזק הנוראי לדורות שענין זה טומן בחובו, וביקש לחוקק חוק שגויים אלו שאינם משתייכים לשום דת, יוכלו לבא ולהינשא לגויים כמותם בלבד, והרישום יעשה ע"י הרבנות הראשית לישראל בלבד, שתפקח על הענין היטב ותרשום לנישואין רק את הגויים הללו, וכך לא יחפצו להתגייר, ולא ירצו להסדיר את מעמדם ע"י התחברות עם יהודים וכדו´. והתקנה הנפלאה הזו היתה פותרת את כל הבעיות הניצבות לפתחנו, הן במספר המבקשים להתגייר בצבא, הן בכל עולי רוסיה החפצים להתגייר, הן במנסים לקעקע את חומת הדת ולבקש נישואין אזרחיים.

ומי לדעתכם הכשיל את כל המהלך הזה, שמעו נא רבותי! יהדות התורה הכשילה את המהלך, וסחבה אל הענין גם את ש"ס שנמנעה מלפעול למען החוק הנפלא הזה, וכך מאות שעות של עמל ויגיעה ודמעות, וזיעת דם, ירדו אל הטמיון, אהה! אהה על קדושתן של ישראל, אהה על בני אברהם יצחק ויעקב! אהה על כרם בית ישראל.

ובכן עכשיו נבא לענין ועדי הגיורים "כהלכה" למיניהם, המתיימרים לייצג את היהדות הנאמנה, והם הלוחמים ומנסים ללא הרף לפגוע במרן הראש"ל כדי להרפות את ידיו שלא יגע עוד בענין הגיור, ואז הגיורים יעברו לידיהם.

ידע הציבור נאמנה, כי אותו רב ....... המתיימר לעמוד בראש מערכה זו נגד מרן הראש"ל שליט"א ומצייר את עצמו כלוחם מלחמות ה´ ברמה, הוא ולא אחר ביקש להשתלב במערך הגיורים שמטעם הרבנות הראשית ומשלא נענה יצא למלחמת חרמה מלאה בשקרים וכזבים ועלילות שפלות ביותר. רב גדול המכהן ברבנות בעיר חשובה מאד בארה"ב סיפר על מעלליו, ואותו רב אומר בפה מלא שאם הוא יחזור לשם הוא יפנה למשטרה... הרב ....... עורך גיורים בכל מיני מקומות... על דעת עצמו. הכרתי את האיש ואת שיחו כשהשתתפתי בכנס רבנים בעניני גיור. האיש הזה פשוט היה דופק ומתלהם וצועק, מדבר בבריונות ובבוז לבני שיחו. וכשהוא דיבר קמו רבנים ועזבו את האולם, דברים אלו ראיתי במו עיני (והנני אומר את דברי אלה באחריות מלאה).

חגיגת הגיורים של "יתד נאמן"

כשהקורא רואה את הדברים שאני כותב אינו מבין כל כך מה המלחמה הזו על הגיורים, אבל כדי לפקוח את עיני הקורא, צריך לדעת שענין הגיור טומן בחובו המון כסף! כמה שזה יראה לכם אבסורדי.

בארץ הגיור הוא מטעם הממשלה, אז גופי הגיור רואים ממנו הרבה כסף. ודעו לכם שאם הממשלה מעוניינת שהעולים יתגיירו ומממנת את התהליך, עליכם להבין שאין זה רק טבילה במקווה, אלא מדרשות ואולפנות לצורך הגיור, שהעומדים בראשן עומדים ומפעילים מערכת שלימה של מרצים, וחונכים וחונכות, ומנכלי"ם, וסמנכלי"ם, ועוזרים, ועוזרי עוזרים, ומכוניות, וכו´ וכו´. ואת זה בדיוק רוצים לוחמי מלחמת הקודש ...

אספר בקצרה את תולדותיו של ארגון אחר הארגון הזה הוקם בחו"ל. שתבינו היטב, תעשיית הגיורים בחו"ל ובארה"ב בעיקר יכולה להביא המון כסף, בעיקר מצד יהודים עשירים שנשאו גויות ורוצים להסדיר את מעמדם ושהאשה והילדים יהיו מוכרים כיהודים גם בקרב הציבור האורטודוקסי, ותמורת זה הם מוכנים לשלם הרבה מאד כסף.

מייסד הארגון הזה גייר כמה מן העשירים, והדבר הזה הכניס לו מליונים רבים, לא אפרט הרבה, אך לו הייתם יודעים איך האדם שעמד בראש הארגון הזה "קנה" את הרבנים בארץ הייתם נופלים מן הכסאות! כל הרבנים החשובים הם ובניהם ומשבקיה"ם קבלו סכומי עתק לידיהם לטובת מוסדותיהם, וכסף לעשות כרצונם. הזמינו המון רבנים ודיינים מהארץ ומהעולם (ולאלה שבאו מחו"ל שולמו גם כרטיסי הטיסה), למלון מפואר לשני ימי עיון שלא דובר בהם על כלום, רק מפגן כח. גם אני הוזמנתי לשם, בתחילה לא הבנתי לשם מה הוזמנתי, ולא הבנתי מה יש ללמוד בענייני גירות בבית מלון, אך לאחר התייעצות עם ידיד החלטתי ללכת כיון שבאמתחתי חיבור שהתחלתי לכתוב בענייני גירות, ורציתי לדון בכמה עניינים עם רבנים מוסמכים. ומה אומר לכם ידידי הקוראים כל הכינוס עסק רק בדבר אחד, התלהמות ושלילת כל הגיורים הנעשים בארץ, ואז כולם מבינים שהגוף היחיד המוסמך הוא הארגון...

כל המי ומי היו שם, כל פמליית כתבי יתד נאמן באו הם ונשיהם ובניהם (שהרי הדוד מאמריקה משלם...) וכן כתבי יום ליום, וכתבי המודיע.... כולם באו ליומיים של חילוץ עצמות. מנכ"ל הארגון סובב באולמות כמלך בגדוד... מוקף בחבורות מלחכי פינכא, המצפים ומייחלים שמא יתמזל מזלם ויפלו לצלחתם כמה עצמות, כמה עוזרים ועוזרי עוזרים הסתובבו שם כשדש מוצמד לבגדיהם. מורי ורבותי! אחד היה... אחד יחיד ומיוחד שלא הלך אל המקום הזה, הוא רבינו הגדול מרן הראש"ל הגרש"מ עמאר שליט"א אשר בעיניו הפקוחות הבין לאשורו לאן הענין הולך. (אגב-אותו מנהל הארגון היה לפני כן בכינוס של רבנים באירופה וכשהיה נושא את דבריו הפסיקו אותו כמה רבנים והתווכחו עמו, ואז בסערת הוויכוח הוא הוציא מכיסו צ´ק ואמר אתם רואים זה צ´ק ע"ס 150,000 דולר, שרציתי לתת לכם, עכשיו לא תקבלו כלום....). כמובן שבעיתונות החרדית קשרו כתרים למעמד נורא ההוד של קידוש ה´ אשר היה בימי העיון האלו. עד כמה גדול כחו של הכסף.

לא עברו ימים הרבה ונתגלה קלונו של מנהל הארגון לעיני כל, ומעתה יש לחוש לגיורים שלהם שמא מגירי ע´ריות הם (וד"ל).

אלו הם הארגונים המנסים ללחום ברבנות הראשית, אשר כל מטרתם אינה טהרתן של ישראל, אלא כסף וכסף וכסף.

הגירות ברבנות עם כל מגרעותיה הריהי טובה לאין ערוך ממה שיהיו הגיורים נתונים בידי כל מיני עסקנים שיגררו את הענין לאן שירצו, ולכן צריך לחזק את הרבנות הראשית לישראל שתהיה היא הגוף היחיד המבצע גיורים, ובמקום להלחם בהם יש לעזור להם להעמיד גדר הדת על תלו.

אגב אכתוב דבר נורא אשר בדידי הוה עובדא. לפני שנה, פנה אלי בחור בעל תשובה מחו"ל אשר שם משפחתו "כהן" והוחזק ככהן ועלה לתורה ראשון, ולדוכן לברכת כהנים. ובפי הכהן הזה בקשה מוזרה, הוא הלך לאיזה שיעור תורה ופגש שם בבחורה גויה בתהליכי גיור.... הוא החליט שהוא רוצה להתחתן איתה. דא עקא! הוא כהן, וכהן אסור בגיורת.

הנ"ל סיפר לי ששוחח עם אמו, ויצא לו לפי דבריה שהיא היתה אסורה לאביו הכהן (לא גרושה), ואז ממילא הוא אינו כהן. ואז פנה אלי שאסדיר לו מסמך שאיננו כהן ושיכול לשאת אותה. אמרתי לו ידידי! הענין הזה חמור מאד, יהיה פה חילול ה´, הרי אתה עלית לדוכן רק אתמול ופתאום אינך כהן כדי לשאת אשה שעדיין נמצאת בתהליכי גיור שזה גם פוגם את הליכי הגיור שלה.... אך הוא בשלו, שוחחתי עם מרן הראש"ל בענין, ומרן אמר שלא יתכן לתת לו מסמך כזה, אלא אם תהיה גביית עדות בבית הדין שבעיר מגורי הוריו, והם ילכו וימסרו הענין בפני בית דין, ורק אז ידון בדבר אם ניתן להאמין להם.

ככה היה המעשה. מסרתי לבחור את הדברים והוא התאכזב. לאחר מעט זמן בא לארץ הלך ללמוד באיזו ישיבה שבוע ימים בלבד! מצא אברך מקושר שיעשה לו טובה, ונכנס עמו לאחד הרבנים הגדולים שחתום על מכתב המחאה הנזכר למעלה, ואותו רב תוך חמש דקות כתב לו אישור שאיננו כהן. הבחור בא אלי בשמחה, אמר לי אתה רואה איזה מזל שיש לנו את בני ברק. אני הייתי המום לחלוטין. ואז הבנתי כמה חשוב לנו לבצר את מעמד הרבנות הראשית לישראל, ושהכל צריך לעבור בדברים מסודרים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הציבור אינו יודע כמה גיורי אינסטנט נעשים ע"י רבנים חרדים, גיורים בשבוע ימים, ללא ידיעה הלכתית של המועמדים לגיור, אלא ע"י המלצה של רבנים בחו"ל או כל מיני "מקורבים" למיניהם, האומרים שהם בקשר רציף עם המשפחה ושהמשפחה מתחזקת. והרבנים המגיירים סומכים על מה שילמדו בעתיד.

לאחרונה רב בבני ברק גייר אשת גביר מחו"ל והשיא אותה תיכף ומיד לבעל אשר הוא כהן אך שם המשפחה שלו שונה, כשהלכו למשרד הפנים שינפיק להם אישור נישואין לפני חזרתם לחו"ל, הפקיד בדק את השמות בדרכון וזעק איך יתכן גיורת לכהן, וכדי שלא יהיה חילול ה´, התחננו בפני מרן הראש"ל שיסדר גט מיד. ומרן הראש"ל עשה זאת על אף שאותו רב מגייר ביזה אותו ברבים.

יראה הציבור וישפוט! ואל יאזין לדברי בלע של עיתון יתד וחבורת מרעיו, אנשי אינטרס מובהק.

ואל רבנו הגדול קורא אני! רבנו הגדול! הרב הדומה למלאך ה´ צבאות, אתה אשר אין על גבך אלא ה´ צבאות, אתה אשר לבך אמיץ וחזק בגבורים, חזק ואמץ, אל תערוץ, ואל תחת, כי עמך ה´ אלקיך בכל אשר תלך.

הכותב בלב קרוע ושותת דם

יעקב בצלאל חרר

רוצים גם לכתוב כתבה משלכם ולפרסם אותה בכיכר השבת? הרשמו לאתר ושלחו לנו את הכתבה לתוכן גולשים.