(צילום: פלאש 90)
תוכן גולשים
(צילום: פלאש 90)
תוכן גולשים
כתבה זו נכתבה על ידי גולש כיכר השבת. אין המערכת אחראית לתוכנה ו/או אמיתותה של הכתבה.

יחד עם המוני בית ישראל נדהמתי לראות את ההתקפה המרושעת של עורכי "יתד נאמן" נגד מורי ורבי, גאון ישראל והדרו, מרן הראשל"צ הגרש"מ עמאר שליט"א.

מה שהדהים אותי, הוא הסילוף המוחלט של הדברים, אוי לנו שכך עלתה בימינו, שההלכה נפסקת לה בין כותרות עיתונים, והעורכים מנסים ליצור דעת קהל, ולפסוק לאורה הלכות לכיוון בו יחפצו. בטוחני שעורכי עיתון "יתד נאמן" אינם יודעים אפילו איפה נמצאים הלכות גיור בשלחן ערוך, וכבר מצפצפים ומהגים בלשונם. כמאמרם ז"ל (ב"מ פה, ב), איסתירא בלגינא קיש קיש קריא.

ומה באמת אמר מרן הראשל"צ שליט"א? הרי לפניכם בסיס הדברים בזה הלשון, "הרבנים הצבאיים הראשיים פעלו בשיתוף פעולה מלא עם הרבנים הראשיים לישראל בכל ענייני הדת והמדינה. חיילים אשר התגיירו בבתי הדין לגיור כאמור, אף נישאו כדת משה וישראל במשך שנים רבות על ידי רשמי הנישואין, כדת וכדין".

יאמרו נא הקוראים הנכבדים מה יש במימרא זו? אך ליתד נאמן פתרונים, ע"י עיוות וסילוף הדברים משורשם. וכי מרן הראשל"צ אמר שהכל בסדר גמור? לא ולא! מרן אמר בסה"כ דבר אחד, והוא, שלאורך כל השנים היה שיתוף פעולה מלא בין הרבנות הראשית לישראל לרבנות הצבאית ותו לא ולכן אי אפשר לבא ולשלול את כל הגיורים שנעשו ברבנות הצבאית.

ובאמת מי הוא זה שיכול להרהיב עוז בנפשו ולבא ולפסול את כל הגיורים שנעשו בצה"ל במשך כל השנים, והלא אפילו אם ימצאו הרבה מקרים שבהם המתגיירים לא קיימו תורה ומצוות זה עדיין לא שולל את עצם הגיור, כל שבעת הגיור היתה קבלת מצוות מוחלטת. מה גם שהרבה מן הגרים הם גרים כהלכה כדת וכדין. (לא שמענו מעולם שכדי להקרות גר צדק צריך לחבוש דווקא כיפה שחורה....).

ולמען הסר ספק, הנני להעתיק לקוראים היקרים את לשון הרמב"ם (פי"ג מהל´ איסו"ב הל´ יד-יח), אל יעלה על דעתך ששמשון המושיע את ישראל או שלמה מלך ישראל שנקרא ידיד יי´ נשאו נשים נכריות בגיותן אלא סוד הדבר כך הוא שהמצוה הנכונה כשיבא הגר או הגיורת להתגייר בודקין אחריו שמא בגלל ממון שיטול או בשביל שררה שיזכה לה או מפני הפחד בא להכנס לדת ואם איש הוא בודקין אחריו שמא עיניו נתן באשה יהודית ואם אשה היא בודקין שמא עיניה נתנה בבחור מבחורי ישראל אם לא נמצא להם עילה מודיעין אותן כובד עול התורה וטורח שיש בעשייתה על עמי הארצות כדי שיפרושו אם קבלו ולא פירשו וראו אותן שחזרו מאהבה מקבלים אותן שנאמר ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה: לפיכך לא קבלו בית דין גרים כל ימי דוד ושלמה בימי דוד שמא מן הפחד חזרו ובימי שלמה שמא בשביל המלכות והטובה והגדולה שהיו בה ישראל חזרו שכל החוזר מן העכו"ם בשביל דבר מהבלי העולם אינו מגירי הצדק ואעפ"כ היו גרים הרבה מתגיירים בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות.

והיו ב"ד הגדול חוששין להם לא דוחין אותן אחר שטבלו מכ"מ ולא מקרבין אותן עד שתראה אחריתם: ולפי שגייר שלמה נשים ונשאן וכן שמשון גייר ונשא והדבר ידוע שלא חזרו אלו אלא בשביל דבר ולא על פי ב"ד גיירום חשבן הכתוב כאילו הן עכו"ם ובאיסורן עומדין ועוד שהוכיח סופן על תחלתן שהן עובדות כו"ם שלהן ובנו להן במות והעלה עליו הכתוב כאילו הוא בנאן שנאמר אז יבנה שלמה במה: גר שלא בדקו אחריו או שלא הודיעוהו המצות ועונשן ומל וטבל בפני ג´ הדיוטות ה"ז גר אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר הואיל ומל וטבל יצא מכלל העכו"ם וחוששין לו עד שיתבאר צדקותו ואפילו חזר ועבד כו"ם הרי הוא כישראל מומר שקידושיו קידושין ומצוה להחזיר אבידתו מאחר שטבל נעשה כישראל ולפיכך קיימו שמשון ושלמה נשותיהן ואע"פ שנגלה סודן: ומפני זה אמרו חכמים קשים להם גרים לישראל כנגע צרעת שרובן חוזרין בשביל דבר ומטעין את ישראל וקשה הדבר לפרוש מהם אחר שנתגיירו צא ולמד מה אירע במדבר במעשה העגל ובקברות התאוה וכן רוב הנסיונות האספסוף היו בהן תחלה:

עד כאן דברי הרמב"ם על אף שהדברים אינם ערבים בעיני הרבה הקורים לעצמם חרדים ובודים הלכות מלבם, ומעולם לא נפסלו המתגיירים הללו בכל הדורות. וזה בדיוק מה שכתב מרן הראשון לציון, שבדרך כלל היה שיתוף פעולה בין הרבנים, ולכן חלילה מלפסול את הגיורים בצורת הכללה. ואם יש טענות לגופו של ענין יתברר הדבר כדת של תורה.

ומה רוצה עיתון יתד? שהגרש"מ עמאר יעשה שקר בנפשו נגד הלכה פסוקה ונגד האמת? אתמהה!!

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

יש להביא כמה דברים לידיעת הציבור הרחב בכדי שיבין את אשר לפניו. הנה הכותרת הראשית ביתד היתה, "רבנים ודיינים במחאה חריפה נוכח הצהרת הרה"ר הספרדי וכו´ וכו´ " מי שיודע את פרטי הענין יבין מדוע לא נכתב מחאה חריפה נוכח הצהרת "הרבנות הראשית", והסיבה פשוטה, נתן זאב גרוסמן מהעורכים הראשים של יתד הוא גיסו של הרב מצגר, ובכן ביתד נאמן הרב מצגר קרוי הגר"י מצגר, ואילו מרן הגר"ש עמאר שהוא מהגאונים המובהקים ביותר בדורנו קרוי רק בתואר "הרב". עוד יש לדקדק מהו הלשון "הרב הראשי הספרדי" וכי לא יכלו לכתוב בזה הנוסח, "נוכח הצהרת הראשל"צ", אמנם הם אפילו לא מסוגלים לכתוב עליו את תואר הכבוד לו הוא זכאי, והם מנסים להשפילו בכל מחיר. היו כבר בעבר תקדימים רבים שבהם ניסו להשפיל את כבודו של מרן הגרש"מ עמאר שליט"א עד עפר! אך אדרבא ואדרבא כבודו עלה עשרת מונים, ועליו אפשר לומר בפה מלא דברי רבי מאיר (אבות פ"ו) הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכו´.

אין בימינו רב בישראל הדואג למען טהרת עם ישראל כמרן הראשל"צ אשר שם ימים ולילות למען טהרתם של ישראל. וזאת הנני אומר מתוך ידיעה ברורה כמי שזכה להתחמם לאורו של מרן שליט"א.

וכיון שבענין הגיורים עסקינן, הרי לכם ידיעה שתפליא אתכם. מרן שליט"א ניסה לקדם חוק הקובע כי הגוים שעלו מרוסיה ונמצאים בארץ יוכלו להנשא רשמית לגוי אחר בלבד ע"י רישום בלשכות הנישואין כדי שגם זה יהיה בפיקוח הרבנים, וזאת מתוך ראיה נכוחה שישנם בארץ 300,000 גוים מוצהרים המשמשים ככח פוליטי בבחירות. וכדי שלא יבואו פוליטיקאים דוגמת מפלגת "ישראל ביתינו" ויקעקעו לגמרי את חומת הגיור וברית הנישואין בכדי לזכות בקולות הגוים הללו בקלפי, בא מרן בהצעה הזו שמחזקת את היהדות. ומי לדעתכם לחם מלחמת חורמה כנגדה? עסקני יתד וגרוריהם.

ידע הציבור להבחין בזיוף המתהדרים בתכלת, ואינו אלא קלא אילן.

הכותב בצער ודמע על כבוד התורה המחולל לעין כל

צעיר התלמידים

יעקב בצלאל חרר.

רוצים גם לכתוב כתבה משלכם ולפרסם אותה בכיכר השבת? הרשמו לאתר ושלחו לנו את הכתבה לתוכן גולשים.