אאא

כחלק מניסיונות ממשלת הזדון לשנות את אורח חייו של הציבור החרדי, העיתון "יתד נאמן" מאשים: משרד החינוך ממשיך להתנכל לחינוך הטהור.

על פי הדיווח הבוקר (רביעי) בעיתון הליטאי, משרד החינוך פרסם לראשונה מכרז לתקצוב "ישיבות" חרדיות תיכוניות, תוך הבעת דעה והמלצה על ה"ייחודיות" שבהקמת "ישיבה" תיכונית חרדית ורעיונות כיצד להופכה ל"לגיטימית" בציבור החרדי שאליה ישלחו הורים את בניהם ומחנכים את תלמידים, כאשר לדברי העיתון "ישיבה" זו נאסרה, על-ידי כל גדולי ישראל בחינוך השעטנז והכלאיים שהיא מציעה.

יתד נאמן מאשים כי פרסום המכרז על-ידי משרד החינוך נעשה בעידן בו המשרד מקצץ ככל האפשר בכל הנוגע למוסדות החינוך החרדי, לישיבות הקדושות ולמוסדות החינוך, אך למען המטרה "העליונה" לשנות את אורח חייו של הציבור החרדי הוקצו משאבים יש מאין, כחלק ממגמתה הקלוקלת של ממשלת הזדון.

לטענת העיתון, משרד החינוך אף אינו מסתיר את דעותיו, כפי שלא נעשה באף מוסד ומגזר, כשהוא מציין במכרז מפורשות כי "המשרד מבקש להפוך חלופה זו (של 'ישיבה' תיכונית חרדית) לממשית וברת הישג". כמו כן מבקש משרד החינוך לפעול לכך שמוסד זה יהיה "לגיטימי" במגזר החרדי, אליו מפנים הורים את בניהם ומורים את תלמידים המצטיינים ובכלל.

יתד נאמן מזכיר כי לפני כשנה נחשף מסמך רשמי של משרד החינוך, בו הוא קובע כי "יעדי המשרד לקדם ולהקים מסגרות של 'ישיבות חרדיות' ללימודי בגרות והשתלבות בלימודים אקדמאיים. המשרד פועל בעבודת מטה לקידום אידיאל חינוכי זה וקובע כי מדובר בנושא אסטרטגי".

המסמך המדובר נשלח על-ידי דלית שטאובר, המנהלת הכללית במשרד החינוך, לניר ברקת, ראש עיריית ירושלים, בתאריך כ"א טבת תשע"ג, ובו כתבה המנהלת הכללית: "כחלק מפעילותו של משרד החינוך לקידומן של מסגרות חינוכיות חרדיות המלמדות לקראת תעודת בגרות והשתלבות בלימודים אקדמיים ובשוק התעסוקה בהמשך, רואה המשרד חשיבות רבה לאפשר הקמתה של ישיבה חרדית תיכונית בירושלים וזאת בכדי לתת מענה לצורך ההולך וגובר בקרב האוכלוסייה החרדית בירושלים ובסביבותיה.

"בפגישה עם ראשי הישיבות החרדיות-תיכוניות שנערכה אצל שר החינוך ביום ה' ה-23 ליוני 2012 נקבע כי מדובר בנושא אסטרטגי מבחינתו של משרד החינוך ולפיכך אימץ את היעד להגדיל את מספר התלמידים הלומדים בישיבות החרדיות-תיכוניות פי שלשה בתוך חמש שנים. כמו כן המשרד, תחת פיקוחי, פועל כעת בעבודת מטה לקידום מטרות אלו ולגיבוש פתרונות מיידיים ומתן מענה לחסמים השונים למסגרות אלו".

רבנים ואישי חינוך מגיבים על יוזמת משרד החינוך ואומרים כי "מדובר בעליית מדרגה חמורה בניסיונות ההתערבות המגמתיים והאידיאולוגיים של משרד החינוך, שאף אינו מנסה להסתיר את כוונותיו הזדוניות. 'האידיאל החינוכי' עליו מצביע משרד החינוך כדבר שיפעל ככל הנדרש לקדמו, הינו סותר את אמונתנו ודרך חינוכנו המסורה לנו מאבותינו ורבותינו".