אאא

לאחר קריאת התורה בבית-הכנסת הגדול בירושלים, החליק ספר-התורה מארון-הקודש ונפל על הריצפה.

המתפללים הנחרדים זינקו לעבר הספר בכדי להרימו.

רב בית-הכנסת, הרב זלמן דרוק, פסק כי הנוכחים בתפילה צריכים לעשות תשובה, ובמקביל לצום יום אחד. "אם קשה לאדם לצום - יכול הוא לתת כסף לצדקה", פסק.

יצויין, כי דעות שונות יש בנוגע לנפילת ספר-תורה. חלק מהפוסקים סבורים כי בדורינו - יש לתת צדקה ולעשות תשובה ולא לצום. אולם על המתפללים לעשות כפי שמורה רב בית-הכנסת.