אאא

רב בקריית-אתא הגיש לאחרונה שאילתה למשרד המשפטים, בה הוא קובל על החמרת הנהלים מצד משרד החינוך כנגד עולם התורה.

לפני ימים אחדים שיגר משרד המשפטים תשובה מנומקת. המסמך, ששופך אור על התנהלות משרד החינוך מאז התפוצצה פרשת המתמידים, הגיע לידי "כיכר השבת" והוא מתפרסם כאן לראשונה.

היה זה הרב טוביה שלוזינגר, מרבני קריית אתא, שטען לאפליה נגד מוסדות חרדיים. הוא שיגר את טענותיו למשרד המשפטים, וזוהי התשובה הרשמית שהתקבלה.

במסמך מוסבר, כי בניגוד לאוניברסיטאות - הלמדים בכוללים לא די שאינם משלמים שכר לימוד, הם אף קבלים מלגה מהכולל.

"מוסדות האקדמאים נבדלים במספר בחינות מהותיות מהמוסדות התורנים", נכתב בתשובת המדינה.

"נוכחותו של תלמיד חילוני אינו נמדד במספר הופעותיו אלא לפי תוצאות מבחני הבגרות שהוא מפיק.

"לימוד התורה אינו נעשה עבורו או תעודה, אלא לשמה. מלמד על כך הכינוי למעמדם של התלמידים שהנם דחוי צבא. מעמד זה מכונה תורתו אומנותו. לימוד התורה מהווה מבחינת לומדי התורה את אומנתם את עיסוקם ותכלית חייהם".

"תופעות חמורות במוסדות התורה"

החלק האחרון בתשובת משרד המשפטים הוא המעניין ביותר: "בפנייתך", כותבים במשרד המשפטים, "העלת טענות הנוגעות לגבי אופי ביצוע ביקורת הנוכחות והפיקוח.

"למרבה הצער, לא ניתן להתעלם מתופעות חמורות שנחשפו לאחרונה בקרב מקצת המוסדות התורניים.

"במקרים מסוימים התברר כי דווחו למשרד החינוך דיווחים שקרים. במקרים רבים קיימו מוסדות מצג שווא לעיני המבקרים שהגיעו במטרה לוודא את נוכחות התלמידים.

"בין היתר, עלה חשש כי תלמידים הופיעו יותר מפעם אחת לעיני מבקרים בכל פעם בתעודת זהות שונה.

"נמסר על אנשים המגיעים לביקורת ממקומות שונים באמצעות מונית, על מנת להתייצב בפני המבקרים. במקרים הקיצונים שפורסמו בכלי התקשורת התגלו זיופים של תעודות זהות שתכליתם - התחזות בעת ביקורת לתלמידים שדווחו למשרד החינוך לשם קבלת תמיכה ואשר כלל אינם קיימים.

"מובן כי תופעות אלה מצריכות בקרה מדוקדקת ויעילה אשר לא תאפשר למי שפועלים באופן שאינו כשר, לפעול.

"מלבד הצורך בשמירה על כספי הציבור ולדאגה כי יגיעו ליעוד שנקבע להם לפי דין, יש לתופעת הרמאות היבט נוסף מאחר וכלל התקציב מיועד למוסדות נוספים.

"אין חולק על כך כי הביקורות צריכות להתנהל באופן מסודר וענייני, תוך שמירה על כבודם של התלמידים והדבר מבוצע כבר כיום, אולם משרד החינוך הבהיר כי ישובו ויחודדו ההנחיות לאנשי הביקורת בעניין זה".