אאא
הרב הצבאי הראשי בכניסה לאיצקוביץ'
הרב הצבאי הראשי בכניסה לאיצקוביץ'